Meny

Projekt 3 - Fokusarbete Upphandling

Nyköpings kommun köper varor och tjänster för cirka 1,5 miljarder kronor per år. Det är viktigt att både små och medelstora företag ska kunna delta i upphandlingar på ett rättvist sätt. Detta för att underlätta och behålla den goda konkurrensen. 

Aktiviteter:

3.1 Information på nykoping.se om pågående och planerade upphandlingar

Tydlig information om vilka upphandlingar som pågår och vilka upphandlingar som planeras inom den närmsta tiden ska finnas på Nyköping kommuns hemsida. Detta för att anbudsgivare ska kunna ha framförhållning och planera för att lämna anbud i kommande upphandlingar.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Upphandlingsenheten.   Ansvarig: Nyköpings kommun Upphandlingsenheten. Status: Ligger i fas. 

3.2 Information på nykoping.se om vanliga frågor och svar

Vi vill samla vanliga frågor och svar som vi får i samband med upphandlingar och de dialoger vi har med anbudsgivare och leverantörer både före, under och efter upphandlingar.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Upphandlingsenheten.  Ansvarig: Nyköpings kommun Upphandlingsenheten.  Status: Ligger i fas. 

3.3 Informationsträffar för leverantörer och anbudsskola

Genomförs 1-2 gånger per år.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Upphandlingsenheten och Näringslivsenheten.  Ansvarig: Nyköpings kommun, Upphandlingsenheten och Näringslivenheten. Status: Ligger efter i planeringen. 

3.4 Inbjudan till informationsdialog inför specifik upphandling

Genomförs vid behov.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Upphandlingsenheten och Näringslivsenheten.  Ansvarig: Nyköpings kommun, Upphandlingsenheten och Näringslivenheten. Status: Ligger efter i planeringen. 

3.5 Dialog med anbudsgivare som förlorat upphandling

Att ha en dialog med andbudsgivare som förlorat en upphandling är viktigt för att öka förståelsen och kunskapen kring vad som gjort att en anbudsgivare förlorat en anbudsgivning, alternativt fått sitt anbud diskvalificerat i samband med upphandling.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Ansvarig: Nyköpings kommun Upphandlingsenheten.   Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: