Meny

Projekt 4 - Företagsförenklande tjänster och insatser

Företag ska snabbt kunna få hjälp med sina ärenden från handläggare inom kommunen. Vi skapar mindre forum för att just du ska kunna få tillgång till den kompetens du behöver.

Aktiviteter:

4.1 Arrangera Dukat bord

Olika myndighetsutövande tjänstemän samlas vid ett och samma bord för att behandla ett företagsärende. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Näringslivsenheten, Nyköpings kommun. Status: Ligger i fas.

Läs mer om Dukat bord här.

4.2 En väg in - Företagslotsning via Näringslivsenheten

Det ska vara enkelt att som företagare få hjälp av kommunen i olika företagsfrågor. Till Näringslivsenheten kan man som företagare vända sig till för att få hjälp att komma till rätt person inom kommunen eller till rätt företagsstödjande organisation. 

Initiativtagare: Näringslivsenheten, Nyköpings kommun. Genomförare: Näringslivsenheten, Nyköpings kommun.  Status: Klart.

4.3 Ny webb och näringslivsportal

En ny och användarvänlig webb lanseras december 2018. Näringslivssidorna är bättre anpassade för företagare. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Genomförare: Kommunikationsavdelningen, Nyköpings kommun 

Status: Klart

4.4 Välkomstinformation till nya företagare

Alla nyinflyttade och nystartade företag i Nyköpings kommun får ett välkomstkort med information om Näringslivsenhetens tjänster.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Näringslivsenheten, Nyköpings kommun.  Status: Påbörjat. 

4.5 Kurs i klarspråk för kommunens myndighetshandläggare

Det ska vara enkelt för företagare att förstå beslut och andra dokument man kommer i kontakt med vid pågående ärendehandläggning. Att använda klarspråk är därför mycket viktigt för Nyköpings kommun och genomförs regelbundet för kommunens medarbetare. Kursen genomförs internt för kommunala handläggare 2 gånger under 2019.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Kommunikationsavdelningen, Nyköpings kommun.  Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: