Projekt 4 - Företagsförenklande tjänster och insatser

Företag ska snabbt kunna få hjälp med sina ärenden från handläggare inom kommunen. Vi skapar mindre forum för att just du ska kunna få tillgång till den kompetens du behöver.

Aktiviteter:

4.1 Relansera Dukat bord

Olika myndighetsutövande tjänstemän samlas vid ett och samma bord för att behandla ett företagsärende. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Genomförare: Nyköpings kommun Näringslivsenheten.   Status: Ligger i fas.

Läs mer om Dukat bord här.

4.2 En väg in 

Det ska vara enkelt att som företagare få hjälp av kommunen i olika företagsfrågor. Till Näringslivsenheten kan man som företagare vända sig till för att få hjälp att komma till rätt person inom kommunen eller till rätt företagsstödjande organisation. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Genomförare: Nyköpings kommun.  Status: Påbörjat, ligger i fas.

4.3 Ny webb och näringslivsportal

En ny och användarvänlig webb lanseras december 2018. Näringslivssidorna är bättre anpassade för företagare. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Genomförare: Nyköpings kommun, Kommunikationsavdelningen.  Status: Ligger i fas.

4.4 Välkomstinformation till nya företagare

Alla nyinflyttade och nystartaade företag i Nyköpings kommun får ett välkomstkort med information om Näringslivsenhetens tjänster.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Näringslivsenheten Nyköpings kommun.  Status: Ligger efter i planeringen. 

4.5 Kurs i klarspråk för kommunens myndighetshandläggare

Det ska vara enkelt för företagare att förstå beslut och andra dokument man kommer i kontakt med vid pågående ärendehandläggning. Nyköpings kommun anser att det är viktigt att tala klarspråk. Kursen genomförs internt för kommunala handläggare 2 gånger under 2019.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Nyköpings kommun, kommunikationsavdelningen.  Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: