Meny

Kommunikation och kommunens service till företagen

Företagare som tar kontakt med kommunen ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett om en ansökan beviljas eller inte, ska en företagare ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts. Alla Projekt inom denna fokusgrupp hittar du till vänster. Klicka dig vidare för att se alla aktiviteter i projekten.

Vi använder Infograms diagram, markera själv i snurran vilket fokusområde du vill se.

 

Kommunen ska sträva efter att förenkla processer, öka digitaliseringen av tjänster och verka för samverkan mellan olika myndigheter för att underlätta för företagen. Processer och kommunikation kring upphandlingar ska förbättras och förenklas. Det ska vara en öppen dialog mellan näringsliv och kommun för att förståelsen för verksamheterna ska öka.

På sidorna som hör till fokusområdet hittar du en del av de projekt vi arbetar med i handlingsplanen. De som finns med i urvalet bedöms ha störst påverkan på näringslivsstrategins genomförande.

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via En väg in på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: