Projekt 4 - Satsningar Ungt Företagande

Tillsammans med Ungt Företagande (UF) och skolor runt om i kommunen skapas de bästa förutsättningarna för våra unga att utveckla sina förmågor inom entreprenörskap.

 

Uppstart av UF-läsåret

Initiativtagare: UF.   Ansvarig: UF.   Status: Klart.

Lunch med UF-lärare

2 gånger per år bjuder Ungt Företagande UF-lärare på lunch och stämmer av hur UF företagandet i skolorna går.

Initiativtagare: UF.  Ansvarig: UF mfl.  Status: Ligger i fas.

Skolbesök

UF och Företagarna Nyköping Oxelösund genomför regelbundet skolbesök för att erbjuda UF eleverna stöd i sitt UF företagande. 

Initiativtagare: UF   Ansvarig: Företagarna Nyköping Oxelösund. Status: Ligger i fas. 

UF-mässa

På denna mässa har UF-företagare möjlighet att sälja, knyta kontakter och tävla i olika kategorier. Mer information om mässan hittar du här. 

Initiativtagare: UF.   Ansvarig: UF.   Status: Ligger i fas.

Lojalitetsprogram för samverkan med UF alumni

Ungt Företagande vill skapa ett lojalitetsprogram för att fortsätta samverka och hålla kontakt med UF alumni.

Initiativtagare: UF   Ansvarig: UF   Status: Ligger efter i planeringen.

Informationsmöte med rektorer

Informationsmöte om UF. Fokus är skolmaterial för barn i yngre åldrar.

Initiativtagare: UF   Ansvarig: UF   Status: Klart

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: