Meny

Projekt 3- Satsningar på Ungt Företagande

Underrubrik saknas

Tillsammans med Ungt Företagande (UF) och skolor runt om i kommunen skapas de bästa förutsättningarna för våra unga att utveckla sina förmågor inom entreprenörskap.

Aktiviteter:

3.1 Uppstart av UF-läsåret

Initiativtagare: UF.   Ansvarig: UF.   Status: Klart.

3.2 Lunch med UF-lärare

2 gånger per år bjuder Ungt Företagande UF-lärare på lunch och stämmer av hur UF företagandet i skolorna går.

Initiativtagare: UF.  Ansvarig: UF, Nyföretagarcentrum. Status: Ligger i fas.

3.3 Skolbesök

UF och Företagarna Nyköping Oxelösund genomför regelbundet skolbesök för att erbjuda UF eleverna stöd i sitt UF företagande. 

Initiativtagare: UF. Ansvarig: Företagarna Nyköping Oxelösund. Status: Ligger i fas. 

3.4 UF-mässa

På denna mässa har UF-företagare möjlighet att sälja, knyta kontakter och tävla i olika kategorier. Mer information om mässan hittar du här. 

Initiativtagare: UF.   Ansvarig: UF.   Status: Ligger i fas.

3.5 Lojalitetsprogram för samverkan med UF alumni

Ungt Företagande vill skapa ett lojalitetsprogram för att fortsätta samverka och hålla kontakt med UF alumni.

Initiativtagare: UF   Ansvarig: UF   Status: Ligger efter i planeringen.

3.6 Informationsmöte med rektorer

Informationsmöte om UF. Fokus är skolmaterial för barn i yngre åldrar.

Initiativtagare: UF   Ansvarig: UF   Status: Ligger i fas

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: