Projekt 5 - Nätverksträffar och dialog

Aktiviteter:

Vi tror på samverkan. Därför tror vi att det behövs platser och forum där människor kan mötas och diskutera olika saker. I Nyköping finns många olika nätverk och mötesplatser som vi vill bevara.

5.1 Näringslivets dag

Näringslivstema på semniarier och föreläsningar. Minimässa där Nyköpings näringsliv visar upp sina verksamheter. 

Initiativtagare: Företagarna, Nyköpings och Oxelösunds kommun.   Genomförare: Företagarna, Nyköpings och Oxelösunds kommun.   Status: Klart.

5.2 Morgonsoffan

Ät frukost tillsammans med Nyköpings näringslivsaktörer. Spännande gäster berättar och kommenterar viktiga händelser för näringslivet i regionen. Morgonsoffan arrangeras vid 6 tillfällen.

Initiativtagare: Mino, Regionförbundet, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Almi, Nyköpingsregionen, Företagarna.  Genomförare: Mino, Regionförbundet, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Almi, Nyköpingsregionen, Företagarna.   Status: Ligger i fas. 

5.3 Företagsluncher

Nyköpings kommun bjuder in alla företag i Nyköping och Oxelösund till företagslunch för att informera om aktuella frågor som berör företagen i Nyköpingsregionen. Företagsluncherna arrangeras 8 gånger per år.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Genomförare: Nyköpings kommun Näringslivsenheten.  Status: Ligger i fas. 

5.4 Dialogmöte upphandling

Initiativtagare: Nyköpings kommun   Genomförare: Nyköpings kommun  Status: Ligger efter i planeringen.

5.5 Last Tuesday

Frukostträffar för den småföretagaren. Lyssna till intressanta och nyttiga föreläsningar tillsammans med andra företagare. 

Initiativtagare: Nyföretagarcentrum, Almi, Nyköpings kommun.  Genomförare: NFC, Almi, Nyköpings kommun.   Status: Ligger i fas.

5.6 Besöksnäringsforum 2018

Ett forum för Nyköpings besöksnäringsföretag. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Genomförare: Nyköpings kommun, Nyköping Turism.   Status: Klart.

5.7 Stora mötesdagen 2019

Ett forum där Nyköpings kommun, näringsliv och politiker träffas för att samtala om aktuella ämnen som berör näringslivet. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Genomförare: Nyköpings kommun.   Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: