Meny

Projekt 6- Livsmedelsstrategi

Underrubrik saknas

Den nationella livsmedelsstrategin ska brytas ner till lokal nivå. Detta för att gynna de lokala matproducenterna och uppmuntra arbetet inom lantbruken.

Aktiviteter:

6.1 Referensgrupp

Referensgruppen påbörjar arbetet med att bryta ner den nationella strategin till en lokal strategi.

Initiativtagare: Länsstyrelsen.  Ansvarig: Länsstyrelsen med referensgrupp.  Status: Klart.

6.2 Lansering av lokal livsmedelsstrategi

Färdigställd lokal strategi lanseras.

Initiativtagare: Länsstyrelsen. Ansvarig: Länsstyrelsen. Status:Klart

6.3 Kostorganisation

Nyköpings kommun har en ny kostorganisation som har som syfte att gynna lokala matproducenter av närodlat.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Ansvarig: Nyköpings kommun.  Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: