Projekt 6- Livsmedelsstrategi

Aktiviteter:

Den nationella livsmedelsstrategin ska brytas ner till lokal nivå. Detta för att gynna de lokala matproducenterna och uppmuntra arbetet inom lantbruken.

6.1 Referensgrupp

Referensgruppen påbörjar arbetet med att bryta ner den nationella strategin till en lokal strategi.

Initiativtagare: Länsstyrelsen.  Ansvarig: Länsstyrelsen med referensgrupp.  Status: Ligger i fas.

6.2 Livsmedelskonferens

En nationell konferens för ca 150 personer. Konferensens syfte är att skapa aktiviteter för och med livsmedelsproducenter. Görs i samband med Melodifestivalsveckan/ Midvinterfesten.

Initiativtagare: Stolt mat i Sörmland. Ansvarig: Stolt mat i Sörmland, Nyköpings kommun och Länsstyrelsen.   Status: Ligger i fas. 

6.3 Kostorganisation

Nyköpings kommun har en ny kostorganisation som har som syfte att gynna lokala matproducenter av närodlat.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Ansvarig: Nyköpings kommun.  Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: