Meny

Projekt 4- Kopplingar till lärosäten och innovationskreatörer

Underrubrik saknas

Vi vill att de utbildningar som finns ska spegla de behov som arbetsmarknaden har. Därför arbetar vi med att stärka kopplingar till olika lärosäten och med att få hit nya utbildningsaktörer.

Aktiviteter:

4.1 Vinnova projektet

I samarbete med Mälardalens högskola startar vi till hösten projektet "Nya logiker för innovation". I och med projektet kommer innovationskompetens från högskolan kunna länkas samman med näringslivet.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Ansvarig: Nyköpings kommun och Mälardalens högskola.   Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: