Projekt 2- IT-klustret kompetenssatsar

Aktiviteter:

2.1 IT klustret bildar en ekonomisk förening

IT klustret bildar ekonomisk förening för att arbeta med gemensamma projekt kopplade till utmaningarna inom IT-sektorn.

Ansvarig: IT klustret Status: Klart

2.2 IT klustret genomför ett Hackaton

Ansvarig: IT klustret Status: Klart

2.3 Genomföra gemensamma seminarier för Nyköpings företag för att höja kompetensen inom digitalisering

Ansvarig: IT klustret Status: Ligger i fas

2.4 Genomföra gemensamma seminarier för intern personal för att höja kompetensen inom företaget

Ansvarig: IT klustret Status: Ligger i fas

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: