Projekt 1 - ESIC

East Sweden Infra Cluster, ESIC, är en plattform för kunskap, information och marknadsföring kring arbetet med Ostlänken. ESIC möjliggör affärschanser och främjar tillväxt. 

 

ESIC - ett nätverk för företag med intresse för Ostlänken och dess kringprojekt

Aktiviteter:

1.1 ESIC Lunch

Här får medlemsföretagen nyheter kring ESIC, Ostlänken och samhällsbyggnadsprojekt som har att göra med Ostlänken-arbetet.

Initiativtagare: Östsvenska handelskammaren.   Ansvarig: Östsvenska handelskammaren och Nyköpings kommun.   Status: Klart.

1.2 Påverkansarbete

Medlemsföretagen i Esic är måna om att Sveriges största infrastrukturprojekt ska genomföras i tid och enligt plan. Mer information om hur de går tillväga för att möjliggöra detta finns att läsa här.

Initiativtagare: Östsvenska Handelskammaren.  Ansvarig: Östsvenska Handelskammaren.   Status: Ligger i fas. 

1.3 Affärsnätverk (affärer)

Möjligheterna som blir till följd att det stora järnvägsprojektet, Ostlänken, är många. Genom branschkluster kan företagen tillsammans erbjuda paket av tjänster till storkunder. Mer information om hur man går med i klustren hittar du här. 

Initiativtagare: Östsvenska Handelskammaren.  Ansvarig: Östsvenska Handelskammaren.   Status: Ligger i fas. 

1.4 Informationsspridning

Genom olika evenemang får ESICs medlemsföretag senaste nytt om Ostlänken och stadsbyggnadsprojekt kopplade till denna. Evenemangskalendern hittar du här. 

Initiativtagare: Östsvenska handelskammaren.   Ansvarig: Östsvenska handelskammaren.  Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: