Meny

Projekt 1 - ESIC

East Sweden Infra Cluster, ESIC, är en plattform för kunskap, information och marknadsföring kring arbetet med Ostlänken. ESIC möjliggör affärschanser och främjar tillväxt.

Aktiviteter:

1.1 ESIC Lunch

Här får medlemsföretagen nyheter kring ESIC, Ostlänken och samhällsbyggnadsprojekt som har att göra med Ostlänken-arbetet.

Initiativtagare: Östsvenska handelskammaren.   Ansvarig: Östsvenska handelskammaren och Nyköpings kommun.   Status: Ligger i fas.

1.2 Påverkansarbete

Medlemsföretagen i Esic är måna om att Sveriges största infrastrukturprojekt ska genomföras i tid och enligt plan.

Initiativtagare: Östsvenska Handelskammaren.  Ansvarig: Östsvenska Handelskammaren.   Status: Ligger i fas. 

1.3 Nätverk som genererar affärer

Möjligheterna som blir till följd att det stora järnvägsprojektet, Ostlänken, är många. Genom branschkluster kan företagen tillsammans erbjuda paket av tjänster till storkunder. 

Initiativtagare: Östsvenska Handelskammaren.  Ansvarig: Östsvenska Handelskammaren.   Status: Ligger i fas. 

1.4 Informationsspridning

Genom olika evenemang får ESICs medlemsföretag senaste nytt om Ostlänken och stadsbyggnadsprojekt kopplade till denna. 

Initiativtagare: Östsvenska handelskammaren.   Ansvarig: Östsvenska handelskammaren.  Status: Ligger i fas. 

 

Alla dessa aktiviteter kan du läsa mer om på ESICs webbsida.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: