Meny

Innovationsklimat, kreativa miljöer och entreprenörskap

Kreativa mötesplatser och ett kontinuerligt samarbete med universitet skapar förutsättningar för nätverkande och utveckling. Med Näringslivets hus som nav uppmuntras initiativ från näringslivskluster, fastighetsägare, företagsfrämjande organisationer och nationella offentliga aktörer. Alla Projekt inom denna fokusgrupp hittar du till vänster. Klicka dig vidare för att se alla aktiviteter i projekten.

Vi använder Infograms diagram, markera själv i snurran vilket fokusområde du vill se.

 

Innovationsnoden i Näringslivets hus fungerar som informationsspridare, lots till det övriga stödsystemet och möjliggörare. Att verka utifrån naturliga näringslivskluster är en effektiv metod som ska vidareutvecklas. Eftersom unga får upp ögonen för entreprenörskap redan i skolan och sedan via Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum, ska sambanden mellan dessa instanser stärkas och verksamheterna utvecklas.

På sidorna som hör till fokusområdet hittar du en del av de projekt vi arbetar med i handlingsplanen. De som finns med i urvalet bedöms ha störst påverkan på näringslivsstrategins genomförande.

 

Kontakta oss på Näringslivsenheten

via En väg in på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: