Näringslivsstrategi och handlingsplan

Näringslivsstrategin arbetades fram 2017 i samverkan mellan kommunen, det lokala näringslivet och företagsfrämjande organisationer. Den följs upp med de åtgärder parterna kommit överens om. Alla bidrar med egna åtgärder. Handlingsplanen har tydliga mål och insatserna skapas och utvärderas gemensamt. Här hittar du näringslivsstrategin. 

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via Kommunservice på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: