Näringslivsstrategi och handlingsplan

Näringslivsstrategin arbetades fram 2017 i samverkan mellan kommunen, det lokala näringslivet och företagsfrämjande organisationer. Den följs upp med de åtgärder parterna kommit överens om i en gemensam handlingsplan. Alla bidrar med egna åtgärder.  Här hittar du näringslivsstrategin                                                                                                                              

Handlingsplanens fyra fokusområden presenteras i boxarna nedan. Där listas:

- alla pågående projekt

- aktiviteterna som ingår i planen

- vem som är initiativtagare

- vem som är ägare och ansvarar för genomförandet

- en statusrapport för varje delprojekt  

 

Du kan klicka dig vidare i handlingsplanen för att komma till de aktiviteter som pågår inom varje område. Handlingsplanen har tydliga mål och insatserna skapas och utvärderas gemensamt.   

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via Kommunservice på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter