Markanvisning Hinzens krog 2

Nu finns möjligheten att anmäla intresse för markanvisning av fastighet Hinzens Krog 2. Fastigheten är 4715m2 stor och omfattar en maximal byggnadsarea om 1886m2. Sista dagen för intresseanmälan är 24 november 2023.

Hinzens Krog 2 ligger i ett verksamhetsområde, längs riksväg 52, som till delar redan är utbyggt. Alla andra fastigheter i området är sålda. Markanvisningen riktar sig till näringsidkare som vill etablera, omlokalisera, eller expandera sin verksamhet i Nyköping. Kommunens målbild med verksamhetsområdet är att det ska vara tillgängligt för allmänheten på så sätt att kunder tillåts besöka alla aktörer. Befintliga verksamheter består till stor del av företag som erbjuder någon form av sällanköpsvaror eller tjänster till privatpersoner och företag.

På Hinzens Krog 2 står två kulturmiljöskyddade byggnader som är uppförda på 1700-talet. Dessa får inte rivas utan kommunen ser positivt på att en aktör kan använda dem i sin verksamhet.

För mer information se dokumenten längst ner på sidan.


Karta Hinzens krog 2

Flygfoto Hinzens krog 2

Inbjudan till markanvisning Hinzens krog i Nyköpings kommun

Planbeskrivning P11-06 Hinzens krog

Plankarta P11-06 Hinzens krog

Dagvattenutredning Hinzens krog

Riskbedömning Hinzens krog

Arkitektonisk utformning verksamhetsområde Hinzens krog

Kontakta

Mark- och exploateringsenheten

Christopher Wisting

E-post: 
mex@nykoping.se

Telefon Kundservice: 
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny