Vida företagsmark

Vida företagsområde ligger ca 5 km väster om Nyköpings centrum invid samhället Bergshammar. Områdets läge parallellt med E4 och i nära anslutning till trafikplatsen Bergshammar ger ett fint skyltläge.

På Vida företagsområde finns redan idag avstyckade tomter om ca 4000 kvm, 10 000 kvm och 12000 kvm. Här har du möjlighet att etablera verksamheter som handel och hotell.

Hit går det bra att ta sig med cykel, bil och buss. 

Det här får du bygga:

Den största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean (dvs exploateringsgraden är 0,4). Hälften av den ska vara icke hårdgjord yta. Högsta totalhöjd är mellan 8 och 11 meter och byggnadshöjd är max 6 meter.

Yta: 26000 kvm avstyckat i mindre tomter.

Markförhållanden

Området består i huvudsak av åkermark där sedimentjorden består av siltskiktad lera. Geoundersökning finns för området. Det kan förekomma mark med hög radonhalt inom delar av området.

Så här går du till väga:

Kontakta oss på Näringslivsenheten så lotsar vi dig vidare. Då får du också reda på pris för tomterna. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär