Meny

Hinzens krog handelsplats

Hinzens krog ligger i ett attraktivt läge utmed väg 52 (Katrineholmsvägen) mellan E4 och Skavsta flygplats. Området ligger ca 1 km väster om E4.

På Hinzens krog har du möjlighet att etablera handel eller kontor . En av tomterna inrymmer den gamla krogen från 1700-talet, som inte får rivas, men som kan vara ett tillskott för rätt verksamhet.

På Hinzens krog ställs krav på bebyggelsens arkitektoniska utformning då området utgör stadens entré från Skavsta och Katrineholm.

Det kommer bildas en gemensamhetsanläggning för väg- och vattenledningar där varje fastighet kommer ingå och tilldelas andelstal som svarar för utförande och drift.

Hit går det bra att ta sig med cykel, bil och buss.

Det här får du bygga:

Den största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean (det vill säga exploateringsgraden är 0,4). Högsta byggnadshöjd är 12 meter.

Tomterna varierar i storlek mellan c:a 4 000 – 12 000kvm.

Markförhållanden

Området består i huvudsak av sand fram till ett dike i väster. Väster om diket består fältet av lera. Området klassas som lågt till normalt riskområde för markradon. Översiktliga geoundersökningar finns för delar av området.

Ta del av detaljplaneinformation.

Så här går du till väga:

Kontakta oss på Näringslivsenheten så lotsar vi dig vidare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: