Hinzens krog handelsplats

Hinzens krog ligger i ett attraktivt läge utmed väg 52, Katrineholmsvägen, mellan E4 och Skavsta flygplats. Området ligger ca 1 km väster om E4.

På Hinzens krog har du möjlighet att etablera handel, kontor eller hantverksverksamhet.
Idag är genomfartsvägen från Blommenhovsvägen ut mot Katrineholmsvägen bebyggd.

Det går bra att åka buss eller bil till området.

Det här får du bygga:

Den största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean (det vill säga exploateringsgraden är 0,4). Högsta byggnadshöjd är 12 meter. Här går att bygga på en tomt om ca 9000 kvm (ej avstyckningsbar) eller på någon av de övriga tomterna där minsta storleken är ca 5000 kvm.

Ytan består av en tomt på 9000 kvm, den andra  på 33 000 kvm (avstyckningsbar).

Markförhållanden

Området består i huvudsak av sand fram till ett dike i väster. Väster om diket består fältet av lera. Området klassas som lågt till normalt riskområde för markradon. Översiktliga geoundersökningar finns för delar av området.

Ta del av detaljplaneinformation.

Så här går du till väga:

Kontakta oss på Näringslivsenheten så lotsar vi dig vidare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: