Meny

Hemgården företagsområde

Hemgården ligger i Nyköpings västra utkant, ca 2 km från centrum, i nära anslutning till E4, väg 53 (Nyköping-Oxelösund) och järnvägsstationen.

På Hemgården har du möjlighet att etablera industri, kontor och lager. Området har ett utbyggt vägnät vilket gör det enkelt att ta sig dit. Idag finns återförsäljaren för BMW, Proauto AB etablerade här.

Total yta av hela området är 260 000 kvm. I nuläget är dock all verksamhetsmark såld eller reserverad. Kontakta Näringslivsenheten för mer information, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Pris: 250 - 550 kr/kvm.

Hit går det bra att ta sig med cykel och bil. 

Det här får du bygga:

Den största byggnadsarean är 70 % av fastighetsarean (det vill säga exploateringsgraden är 0,7). För att dagvatten så långt som möjligt ska infiltreras ska minst 20 % av tomtmarken utgöras av icke hårdgjord yta.

Markförhållanden

Området består i huvudsak av lera. De mäktiga lerlagren gör att pålning blir aktuell vid uppförande av byggnader med större lastkrav. Området klassas som lågt riskområde för markradon. Översiktliga geoundersökningar finns för området.

Ta del av detaljplaneinformation.

Så här går du till väga:

Kontakta oss på Näringslivsenheten så lotsar vi dig vidare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: