Meny

Arnö västra företagspark

Arnö företagspark ligger ca 4 km från Nyköpings centrum i direkt anslutning till motorvägsleden Oxelösund-Nyköping med närheten till djuphamnen i Oxelösund.

Här har du möjlighet att etablera industri-, logistik- och lagerverksamhet samt godsterminal, restaurang eller fordonsservice.

Det är enkelt att ta sig med buss, cykel och bil till området.

Längs Flättnaleden finns mark till nattuppställning av långtradare samt möjlighet till etablering av restaurang och fordonsservice. Redan etablerade verksamheter i industriområdet är Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB och Orio AB.

Det här får du bygga:

Ytan är  totalt 500 000 kvm (avstyckningsbara tomter från ca 2500 kvm).

Den största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean (det vill säga exploateringsgraden är 0,4). Högsta byggnadshöjd är 18 meter. Tänkta tomtstorlekar är från ca 2 500 till 15 000 kvm. Det finns även möjlighet till större tomtstorlek upp till 45 000 kvm.

Markförhållanden

Området består till huvudsaklig del av berg, jord och grusmaterial. Området har huvudsakligen normala nivåer av radon men i den västra delen finns ett högriskområde för radon med grus och grovsand. Översiktliga geoundersökningar finns för området.

Ta del av detaljplaneinformation.

Så här går du till väga:

Kontakta oss på Näringslivsenheten så lotsar vi dig vidare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: