Meny

Arnö östra företagspark

Arnö företagspark ligger ca 4 km från Nyköpings centrum i direkt anslutning till motorvägsleden Oxelösund-Nyköping med bland annat närhet till djuphamnen i Oxelösund. Vi planerar att bygga ut vägnätet ytterligare för fler tomter.

Här har du möjlighet att etablera industri-, logistik- och lagerverksamhet samt fordonsservice. 
Det finns redan etablerad verksamhet i området, till exempel House i Nyköping AB. 

Hit går det bra att ta sig med cykel, bil och buss. 

Det här får du bygga:

Den största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean (det vill säga exploateringsgraden är 0,4). Högsta byggnadshöjd är 10 meter närmast järnvägen, övrig mark 8 meter. Tänkta tomtstorlekar är från 2 000 kvm.

Den totala ytan av området är 100 000 kvm (avstyckningsbara tomter från ca 2 000 kvm).

Markförhållanden

Området består till huvudsaklig del av berg, jord och grusmaterial. Området har huvudsakligen normala nivåer av radon men i den västra delen finns ett högriskområde för radon med grus och grovsand. Översiktliga geoundersökningar finns för området.

Ta del av detaljplaneinformation.

Så här går du tillväga: 

Kontakta oss på Näringslivsenheten så lotsar vi dig vidare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: