Meny

Bygga eller riva

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Nästan allt byggande påverkar omgivningen. Ofta krävs därför bygglov. 

I bygglovet prövas om en viss åtgärd är lämplig med hänsyn till dess placering, utformning och påverkan på omgivningen.

Även rivning kräver lov om det sker inom detaljplanerat område.

För ett antal andra lovbefriade åtgärder behövs endast anmälan, till exempel installation av hissar, ventilation, VA, och eldstäder.

Läs mer om hur det fungerar med bygglov i Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50 
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Öppettider:

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: