Meny

Landsbygdsmiljonen

Alla föreningar på landsbygden inom Nyköpings kommun kan söka bidrag ur "Landsbygdsmiljonen".

Nyköpings kommun har avsatt en miljon kronor till "Landsbygdsmiljonen" för att främja landsbygdsutveckling. Föreningar på landet kan söka max 75 000 kronor var ur miljonen för olika typer av projekt och satsningar. Tanken är att bidraget ska kunna hjälpa satsningar som utvecklar landsbygden.

Regler och blankett för ansökan ur landsbygdsfonden, Landsbygdsmiljonen. 

Tips till dig som vill söka - sök gärna medel även från andra aktörer så att ni får medfinansiering av fler till det ni vill göra.

Hur går det till?

Ansökningarna tas emot av Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun som också fattar beslut om dem. Beviljade ansökningar ska gå i linje med landsbygdsstrategin samt ha fått positiva yttranden.

Yttranden

Alla ansökningar skickas till paraplyorganisationen Kommunbygderådet för yttrande. Kommunbygderådets uppgift är att företräda landsbygdens intressen. 

Om ansökan berör ett område som någon av kommunens politiska nämnder ansvarar för kommer berörd nämnd också att yttra sig om ansökan.

Ansökan

Fyll i blanketten och skicka den och eventuella bilagor till:

Nyköpings kommun
Kommunstyrelsen
611 83 Nyköping
Eller e-posta till: kommun@nykoping.se

Kommunstyrelsen behandlar inkomna och beredda ansökningar vid tre tillfällen per år: oktober, februari och juni.

Hjälp med ansökan

Har du funderingar kring ansökan, kontakta Näringslivsenheten, 0155-24 81 50, naringsliv@nykoping.se 


Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50.
naringsliv@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: