Meny

IPS - Individuell placering med stöd

IPS Jobbsupport erbjuder dig med psykisk ohälsa, missbruk eller beroendeproblem individuellt stöd för att hitta, få och behålla ett arbete eller att börja studera. Samtidigt får företag hjälp att hitta personal som matchar arbetsplatsens behov. 

IPS är till för personer som har psykisk ohälsa, missbruk eller beroendeproblem och som är skriven i Nyköpings kommun och: 

  • vill arbeta eller studera inom en snar framtid,
  • har psykisk ohälsa, missbruk eller beroendeproblem
  • Har kontakt med psykiatrin eller missbruksenheten

Du som önskar bli deltagare i IPS jobbsupport ska prata med din behandlare eller vårdkontakt inom psykiatrin eller missbruksvården. 

Matchning mellan företag och person

IPS Jobbsupport hjälper företag att hitta personal som matchar behoven på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren får stöd av oss med introduktion och med uppföljning även under anställning. Samtidigt tar arbetgivaren ett socialt ansvar och gör skillnad för en annan människa.

Arbete tillsammans 

Inom IPS arbetar vi tillsammans enligt fem steg:

  • Start för samverkan
  • Personens intressen och kompetenser/Analys av arbetsplatsen och behoven
  • Matchning med arbetsplats eller skola/matchning med ny medarbetare
  • Introduktion
  • Stöd så länge det behövs

Kontakta oss

IPS jobbsupport

Biträdande chef 
Mette Hesselgren
0155-24 85 20
mette.hesselgren@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter