Meny

Ettårsanställning

Det här är en sida för dig som är på väg att bli ettårsanställd i Nyköpings kommun eller är intresserad av att bli det.

Under en treårsperiod kommer 300 personer som idag har försörjningsstöd (socialbidrag) att erbjudas jobb inom Nyköpings kommun. Jobben finns inom kommunen till exempel i skolan, äldreomsorgen eller inom parkskötsel. Det är ettåriga anställningar.

Det här är en satsning som Arbetsförmedlingen och Nyköpings kommun gör tillsammans. 

Vem kan få en ettårsanställning i Nyköpings kommun?

Du som har försörjningsstöd från socialtjänsten och har rätt till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Du måste alltså vara inskriven både hos socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. 

Så här går det till:

  1. Det är du och din socialsekreterare som tillsammans ansöker om en ettårsanställning i kommunen. Sedan kontrollerar Arbetsförmedlingen om du har rätt till anställningsstöd.
  2. Uppfylls kriterierna kallar en konsulent på kommunens Arbetsmarknadsenhet till ett första möte.
  3. Efter mötet börjar konsulenten att matcha ihop dig med en lämplig arbetsplats.
  4. När matchningen är gjord gör du och konsulenten tillsammans ett studiebesök på arbetsplatsen.
  5. Om allt känns bra för dig och arbetsplatsen skrivs sedan ett anställningsavtal på ett år.
  6. I samband med anställingen får du träffa en studie-/yrkesvägledare.

Vilken typ av arbeten finns det – får jag välja?

Det finns olika typer av arbeten, inom äldreomsorg, skola, gröna jobb med mera. Konsulenten gör en individuell kartläggning för att hitta en arbetsplats som passar dig.

Vad vinner jag på att vara ettårsanställd?

  • Du får en riktig anställning med lön.
  • Arbetslivserfarenheter och kontakter i arbetslivet. 
  • Färska referenser och meriter att ta med i ditt CV.
  • Du får möjlighet att studera 25% av din arbetstid om det fungerar med arbetsuppgifter och arbetsplatsen. 

Vad förväntas av mig som ettårsanställd?

Att du är beredd att arbeta heltid, passa arbetstiderna, lämna in din tidrapport i tid, delta i de aktiviteter som erbjuds under året och att du aktivt söker arbete eller studier för framtiden.

Vad får jag hjälp med på arbetsplatsen?

Du får en handledare som stöttar dig i det dagliga arbetet. Konsulenten finns med under hela anställningen. Konsulenten kommer på besök till arbetsplatsen för att se att allt går bra. Du har också möjlighet att träffa studie-/yrkesvägledare under anställningsåret.

Om jag ska studera samtidigt – hur gör jag då?

Under inledningen av anställningen träffar du studie-/yrkesvägledare för att arbeta fram en studieplan. Du får studera max 25% av arbetstiden och studierna sker via Campus Nyköping. När studierna ska börja kommer du tillsammans med konsulenten och handledaren överens om vilka dagar och tider du ska studera.

När kan jag börja?

Anställningar sker löpande så när du blivit matchad till en arbetsplats, gjort studiebesök och senare skrivit på anställningsavtalet börjar anställningen inom kort.

Frågor och svar

Kan jag själv ta kontakt med kommunen om att jag vill ha en ettårsanställning?

Nej, kontakten måste gå via din socialsekreterare. Det är sedan socialsekreteraren som tar kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Hur vet jag att jag har rätt till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen?

Grunden är att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen men sedan är det en individuell bedömning som handläggaren hos Arbetsförmedlingen gör - utifrån dina förutsättningar. Arbetsförmedlingen lämnar sedan besked till socialsekreteraren.  

Måste jag köpa arbetskläder?

På vissa arbetsplatser krävs arbetskläder. Antingen lånar du arbetskläder eller så ansöker du om bistånd från socialtjänsten för att köpa arbetskläder.

Vad är lönen?

Ett speciellt avtal är tecknat för ettårsanställningar, där alla ettårsanställda har en timlön på 115 kronor i timmen. Lönen baseras på antal timmar man jobbat. 

Vad är arbetstiden?

Det är olika på olika arbetsplatser. Anställningarna är heltid vilket innebär att man arbetar 7.00-16.00 eller 8.00-17.00 om inget annat är överenskommet med handledaren, dig och konsulenten.

Måste jag lämna mina barn till barnomsorg?

Ja, innan du börjar anställningen måste du se till att du har barnomsorg ordnad så att du kan arbeta heltid. 

Jag vet inte om jag vill studera?

Det är frivilligt att studera under ettårsanställningen. Se det som en chans att studera så att du lättare kan få jobb framöver. Du får möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare där du kan titta på vad som kan vara bra att studera utifrån vad du har gjort tidigare och vad du vill göra i framtiden.

Kontakta oss

Projektet OFTA (projektet bakom ettårsanställningar)

Projektledare Birgitta Falkeborn
0155-45 73 75
birgitta.falkeborn@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter