Feriepraktik - för arbetsgivare

Här får du som arbetsgivare information om att ta emot feriepraktikanter.

Feriepraktik kan sökas av ungdomar i årskurs 9 samt i gymnasiets årskurs 1 och 2. Förtur ges till elever i årskurs 9, gymnasiets vård- och omsorgsprogram samt elever på språkintroduktionsprogrammet.

Feriepraktikplatserna erbjuds i kommunens verksamheter och i föreningar.

Campus Nyköping ansvarar för feriepraktiken och har kontakten med både ungdomarna och de verksamheter som erbjuder platser. Ungdomarna får betalt under praktiktiden.

Feriepraktikant - "det lilla extra"

En feriepraktikant ska inte ersätta ordinarie personal. Praktikanten är i stället en extra hand - en person som utför det där "lilla extra" som i vanliga fall inte hinns med.

Praktikperioder

Feriepraktiken pågår oftast i 3-4 veckor och ungdomarna jobbar 5 timmar om dagen. Praktikanter inom Vård-och omsorg arbetar 4-veckorsperioder.

Att ta emot en praktikant

För att introducera praktikanten på arbetsplatsen och leda honom eller henne under praktikperioden utser arbetsplatsen en handledare. Du som är handledare blir feriepraktikantens stöd och förebild och kanske hans eller hennes första möte med arbetslivet.

Att som feriepraktikant komma till en okänd arbetsplats med nya människor kan kännas ganska nervöst - därför är det viktigt att få en bra start.

Intresseanmälan och matchning

Lämna din intresseanmälan här.

Anmälan av platser startar 6 februari och avslutas 30 april, besked om praktikanter mailas löpande vartefter matchning blir klar.

Önskemål om att ta emot praktikanter sker direkt på webben där också matchning av platserna sker.

Frågor och svar

Får feriepraktikanten ta ledigt?

Ledighet beviljas i princip inte om inte särskilda skäl föreligger. Lön betalas inte för ledig tid. Eventuell ledighet får inte arbetas in.

Hur rapporteras feriepraktikantens tid in?

Feriepraktikanten har fått en tjänstgöringsrapport som hon/han fyller i och undertecknar med sitt namn. Du som handledare ska skriva på den innan den skickas in/lämnas till oss.

Hur är feriepraktikanten försäkrad?

Feriepraktikanterna täcks av kommunens kollektiva olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.

Prioriterade grupper?

Går ut årskurs 9
Studerar på gymnasiets Språkintroduktion
Studerar på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram årskurs 1 och 2

Registrera ditt arbetsställe

Du som arbetsgivare registrerar ditt arbetsställe och dina praktikplatser direkt i praktikdatabasen. Praktiksamordnare på Campus Nyköping hjälper till med registrering om så behövs.

Vad gäller när feriepraktikanten är sjuk?

Kom överens med feriepraktikanten om vem hon/han ska ringa vid sjukanmälan. Ingen sjukersättning betalas ut till feriepraktikanten.

Vad gäller om jag som handledare blir sjuk eller frånvarande?

Om du som handledare inte finns på plats och inte kan nås innan eller under feriepraktiken är du ansvarig för att någon annan tar kontakt med feriepraktikanten.

Vad gör jag om feriepraktikanten inte kommer?

Kontakta feriepraktikanten och hör om det blivit något missförstånd eller om något inträffat. Om du inte får tag i praktikanten eller om praktikanten inte visar intresse för platsen, ring eller maila praktiksamordnaren.

Vad har feriepraktikanten för lön och när utbetalas den?

Sommaren 2018 var lönen 68,50 kr/tim för de under 18 år och 83,50 kr/tim för de som fyllt 18 år. 12% semesterersättning tillkommer. Den högre ersättningen gäller från och med månaden efter det man fyllt 18 år. Lönen utbetalas i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning, vanligtvis den 26:e, månaden efter fullgjord praktik.

Vilka datum omfattar perioderna?

Datumen för 2019 är inte fasställda ännu.

 

Vilken arbetstid har feriepraktikanten?

Arbetstiden är i regel 5 timmar per dag + lunchrast på 30-60 minuter. En tre-veckorsperiod omfattar totalt 75 timmar. Ni bestämmer tillsammans arbetstiden. Arbete under helg kompenseras med ledighet motsvarande antal timmar vardagstid.

Kontakta oss

Feriepraktiksamordnare

Eva Sjöström
0155-45 76 12

Hristina Gerasovska
0155-24 87 22

feriepraktik@nykoping.se

Kontaktformulär