Feriepraktik - för arbetsgivare

Här får du som arbetsgivare information om att ta emot feriepraktikanter.

Feriepraktik kan sökas av ungdomar i årskurs 9 samt i gymnasiets årskurs 1 och 2. 

Feriepraktikplatserna erbjuds i kommunens verksamheter och i föreningar.

Campus Nyköping ansvarar för feriepraktiken och har kontakten med både ungdomarna och de verksamheter som erbjuder platser. Ungdomarna får betalt under praktiktiden.

Feriepraktikant - "det lilla extra"

En feriepraktikant ska inte ersätta ordinarie personal. Praktikanten är i stället en extra hand - en person som utför det där "lilla extra" som i vanliga fall inte hinns med.

Praktikperioder

Feriepraktiken pågår oftast i 3-4 veckor och ungdomarna jobbar 5 timmar om dagen. Praktikanter inom Vård-och omsorg arbetar 4-veckorsperioder.

Att ta emot en praktikant

För att introducera praktikanten på arbetsplatsen och leda honom eller henne under praktikperioden utser arbetsplatsen en handledare. Du som är handledare blir feriepraktikantens stöd och förebild och kanske hans eller hennes första möte med arbetslivet.

Att som feriepraktikant komma till en okänd arbetsplats med nya människor kan kännas ganska nervöst - därför är det viktigt att få en bra start.

Läs gärna igenom handledarstödet.

Intresseanmälan och matchning

Lämna din intresseanmälan här.

Anmälan av platser startar i februari och avslutas i slutet av april, besked om praktikanter mailas löpande vartefter matchning blir klar.

Önskemål om att ta emot praktikanter sker direkt på webben där också matchning av platserna sker.

Lathund för inloggning och hur du skapar konto i FerieBas där praktikplatser registreras.

Frågor och svar

Får feriepraktikanten ta ledigt?

Ledighet beviljas i princip inte om inte särskilda skäl föreligger. Lön betalas inte för ledig tid. Eventuell ledighet får inte arbetas in.

Hur rapporteras feriepraktikantens tid in?

Feriepraktikanten har fått en tjänstgöringsrapport som hon/han fyller i och undertecknar med sitt namn. Du som handledare ska skriva på den innan den skickas in/lämnas till oss.

Hur är feriepraktikanten försäkrad?

Feriepraktikanterna täcks av kommunens kollektiva olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.

Prioriterade grupper?

Mer information kommer.

Registrera ditt arbetsställe

Du som arbetsgivare registrerar ditt arbetsställe och dina praktikplatser direkt i praktikdatabasen. Praktiksamordnare på Campus Nyköping hjälper till med registrering om så behövs.

Vad gäller när feriepraktikanten är sjuk?

Kom överens med feriepraktikanten om vem hon/han ska ringa vid sjukanmälan. Ingen sjukersättning betalas ut till feriepraktikanten.

Vad gäller om jag som handledare blir sjuk eller frånvarande?

Om du som handledare inte finns på plats och inte kan nås innan eller under feriepraktiken är du ansvarig för att någon annan tar kontakt med feriepraktikanten.

Vad gör jag om feriepraktikanten inte kommer?

Kontakta feriepraktikanten och hör om det blivit något missförstånd eller om något inträffat. Om du inte får tag i praktikanten eller om praktikanten inte visar intresse för platsen, ring eller maila praktiksamordnaren.

Vad har feriepraktikanten för lön och när utbetalas den?

Sommaren 2018 var lönen 68,50 kr/tim för de under 18 år och 83,50 kr/tim för de som fyllt 18 år. 12% semesterersättning tillkommer. Den högre ersättningen gäller från och med månaden efter det man fyllt 18 år. Lönen utbetalas i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning, vanligtvis den 26:e, månaden efter fullgjord praktik. 

Vilka datum omfattar perioderna?

Datum för praktikperioden 2020 är ännu inte fastställda. 

 

Vilken arbetstid har feriepraktikanten?

Arbetstiden är i regel 5 timmar per dag + eventuell lunchrast på 30-60 minuter. En tre-veckorsperiod omfattar totalt 75 timmar. Ni bestämmer tillsammans arbetstiden. Arbete under helg kompenseras med ledighet motsvarande antal timmar vardagstid.

Kontakta oss

Feriepraktiksamordnare

Eva Sjöström
0155-45 76 12

Hristina Gerasovska
0155-24 87 22

feriepraktik@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter