Meny

Feriepraktik - för arbetsställen

Här får du som arbetsställe information om hur det går till att ta emot feriepraktikanter.

Intresserad av att ta emot ferieungdomar?

Med anledning av Corona kan kommunen inte erbjuda feriepraktikplatser inom vård och omsorg och efterlyser därför nu fler platser hos föreningarna i Nyköping. Ett bra tillfälle att få extra hjälp i sommar.

Feriepraktik kan sökas av ungdomar i årskurs 9 samt i gymnasiets årskurs 1 och 2. 

Feriepraktikplatserna erbjuds i kommunens verksamheter och i föreningar.

Campus Nyköping ansvarar för feriepraktiken och har kontakten med både ungdomarna och de verksamheter som erbjuder platser. Ungdomarna får betalt under praktiktiden som utbetalas av Nyköpings kommun.

Feriepraktikant - "det lilla extra"

En feriepraktikant ska inte ersätta ordinarie personal. Praktikanten är i stället en extra hand - en person som utför det där "lilla extra" som i vanliga fall inte hinns med.

Praktikperioder

Feriepraktiken pågår oftast i 3-4 veckor och ungdomarna jobbar 5 timmar om dagen. Praktikanter inom Vård-och omsorg arbetar 4-veckorsperioder.

Att ta emot en praktikant

För att introducera praktikanten på arbetsplatsen och leda honom eller henne under praktikperioden utser arbetsplatsen en handledare. Du som är handledare blir feriepraktikantens stöd och förebild och kanske hans eller hennes första möte med arbetslivet.

Att som feriepraktikant komma till en okänd arbetsplats med nya människor kan kännas ganska nervöst - därför är det viktigt att få en bra start.

Läs gärna igenom handledarstödet.

Intresseanmälan och matchning

Lämna din intresseanmälan här.

Anmälan av platser är öppen till mitten av maj, besked om praktikanter mailas löpande vartefter matchning blir klar.

Önskemål om att ta emot praktikanter sker direkt på webben där också matchning av platserna sker.

Lathund för inloggning och hur du skapar konto i FerieBas där praktikplatser registreras.

Frågor och svar

Får feriepraktikanten ta ledigt?

Ledighet beviljas i princip inte om inte särskilda skäl föreligger. Lön betalas inte för ledig tid. Eventuell ledighet får inte arbetas in.

Hur rapporteras feriepraktikantens tid in?

Feriepraktikanten har fått en tjänstgöringsrapport som hon/han fyller i och undertecknar med sitt namn. Du som handledare ska skriva på den innan den skickas in/lämnas till oss.

Hur är feriepraktikanten försäkrad?

Feriepraktikanterna täcks av kommunens kollektiva olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.

Prioriterade grupper?

-Ungdomar som slutar årskurs 9 sommaren 2020
-Elever på vård-och omsorgsprogrammet gymnasium åk 1 och 2 inom arbetsområdet vård och omsorg.
-Elever på språkintroduktionsprogrammet, med samordningsnummer och undantagna från skyldighet att ha arbetstillstånd
-Elever på gymnasiet årskurs 1 och 2 som ej tidigare haft plats

Registrera ditt arbetsställe

Du som arbetsgivare registrerar ditt arbetsställe och dina praktikplatser direkt i praktikdatabasen. Praktiksamordnare på Campus Nyköping hjälper till med registrering om så behövs.

Vad gäller när feriepraktikanten är sjuk?

Kom överens med feriepraktikanten om vem hon/han ska ringa vid sjukanmälan. Ingen sjukersättning betalas ut till feriepraktikanten.

Vad gäller om jag som handledare blir sjuk eller frånvarande?

Om du som handledare inte finns på plats och inte kan nås innan eller under feriepraktiken är du ansvarig för att någon annan tar kontakt med feriepraktikanten.

Vad gör jag om feriepraktikanten inte kommer?

Kontakta feriepraktikanten och hör om det blivit något missförstånd eller om något inträffat. Om du inte får tag i praktikanten eller om praktikanten inte visar intresse för platsen, ring eller maila praktiksamordnaren.

Vad har feriepraktikanten för lön och när utbetalas den?

Sommaren 2020 är lönen 76 kr/tim för de under 18 år och 88 kr/tim för de som fyllt 18 år. 12% semesterersättning tillkommer. Den högre ersättningen gäller från och med månaden efter det man fyllt 18 år. Lönen utbetalas av Nyköpings kommun i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning, vanligtvis den 26:e, månaden efter fullgjord praktik. 

Vilka datum omfattar perioderna?

Årskurs 9 och gymnasium period 1: 15/6-3/7
Årskurs 9 och gymnasium period 2: 6/7-24/7
Årskurs 9 och gymnasium period 3: 27/7-14/8

Vård och omsorg period 1: 22/6-17/7
Vård och omsorg period 2: 20/7-14/8

 

Vilken arbetstid har feriepraktikanten?

Arbetstiden är i regel 5 timmar per dag + eventuell lunchrast på 30-60 minuter. En tre-veckorsperiod omfattar totalt 75 timmar. Ni bestämmer tillsammans arbetstiden. Arbete under helg kompenseras med ledighet motsvarande antal timmar vardagstid.

Kontakta oss

Feriepraktiksamordnare

Eva Sjöström
0155-45 76 12

Hristina Gerasovska
0155-24 87 22

feriepraktik@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter