Meny

Frågor och om vikariat inom Social omsorg

Nedan finns några frågor och svar om vikariat inom Social omsorg. 

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan? 

Inför att vi har behov av personal kommer du att bli kontaktad av den som är ansvarig för rekryteringen. Ni bokar en tid för intervju.

Jag har ingen utbildning inom området, kan jag få jobb ändå?

Du behöver inte ha någon specifik utbildning inom området (dock är det meriterande), men en påbörjad gymnasial utbildning och du behöver vara minst 18 år gammal.

Vad ska jag ha med mig till intervjun?

Du behöver ta med betygskopior från pågående och/eller avslutade utbildningar och giltig ID-handling samt referenser. Om du söker jobb inom korttidsverksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning måste du ta med ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Det kan du beställa hos polisen.

Vilka arbetstider gäller? 

Du arbetar enligt schema vilket innebär att du jobbar dag, kväll, helg och i vissa fall natt. Du anger själv i personalsystemet när du är tillgänglig för arbete.

Har man möjlighet att arbeta enbart dagtid? 

Nej. 

Om jag har problem med ryggen, axlar eller handleder - är det aktuellt med ett vårdjobb för mig? 

Det är viktigt att påpeka att det förekommer tunga moment i vården.

Hur är det att jobba inom hemtjänsten?

Hemtjänsten är till för äldre som bor hemma i sin egen bostad. Deras behov avgör vilken typ av hemtjänst de har, därför varierar våra arbetsuppgifter mycket.

Det kan vara till exempel att duka fram måltider, handla och hjälpa till med personlig omvårdnad. Du har kollegor i din arbetsgrupp, men de flesta uppdrag gör du själv. Det betyder att du har stort eget ansvar och blir lite av en vän för dem du besöker.

Arbetstiden planeras utifrån varje vårdtagares behov och vi besöker flera personer under en dag. En viktig del i arbetet är att stanna upp en stund när möjlighet finns och lyssna på minnen och funderingar inför framtiden.

Inom hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden.

Hur är det att arbeta på äldre- eller demensboende?

På äldreboendet bor de som inte längre klarar att bo hemma. Det kan bli snabba kast mellan glädje och samvaro till vård i livets slutskede och sorg över en vän som gått bort.

Dagen på boendet planeras utifrån vårdtagarens behov och rutiner till exempel hur dags han eller hon vill stiga upp, sköta sin personliga hygien och äta.

Demensboende är till för personer med demenssjukdomar och arbetet handlar om att hjälpa dem med personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. Att drabbas av demens innebär mycket mer än att minnet blir sämre. Personligheten förändras och man kan inte längre klara sig själv. Vårt arbete präglas av flexibilitet och fantasi. Vårdtagarens humör och dagsform styr oss.

På äldre- och demensboende arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hur är det att arbeta på boende för personer med funktionsnedsättning?

På gruppbostad eller servicebostad bor personer med olika slags funktionsnedsättningar. De flesta har sin egen lägenhet, i anknytning till en gemensamhetslokal.

Du som arbetar här jobbar mycket med personlig utveckling, att stärka självkänslan hos de boende och värna om deras personliga integritet.

Vilka arbetsuppgifter du har beror på den enskildes behov och önskemål, men det kan till exempel handla om att vara ett stöd gällande personlig hygien, planera och sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter eller stötta i kontakten med familj, god man eller andra personer.

På gruppbostad/servicebostad arbetar stödassistenter och stödpedagoger.

Hur är det att jobba som personlig assistent?

Att vara personlig assistent är lite som att vara en tusenkonstnär. Här ställs förmågan att lyssna, samspela, känna empati och använda fantasin på sin spets. Det kan till exempel handla om att utläsa vad någon menar trots att han eller hon har svårt att kommunicera eller är helt tyst. Arbetet handlar om att ge stöd i vardagen.

Vilka arbetsuppgifter du har beror på individens behov och önskemål. Det kan vara att hjälpa till med hemsysslor, måltider eller personlig hygien. Det kan också vara att följa med under arbetsdagen eller kvällens aktiviteter. 

 

Kontakta oss

HR

0155-24 80 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: