Meny

Näringslivsstrategin

Grunden för näringslivsarbetet i kommunen är Näringslivsstrategin 2018-2023 som kommunen och näringslivet arbetade fram i dialog och bred samverkan  2017. Den antogs av kommunstyrelsen i början av 2018.

Näringslivsstrategin följs upp med åtgärder som parterna kommit överens om i en handlingsplan. Alla som deltagit i utvecklingen av strategin arbetar med egna åtgärder i handlingsplanen. 

En gemensam handlingsplan innebär tydliga gemensamma mål som bygger på delaktighet och dialog och åtgärder som alla bidrar med. Insatserna skapas och utvärderas i samverkan.

Här hittar du näringslivsstrategin. 

Bakom näringslivsstrategin står följande partners 

 • Nyföretagarcentrum
 • FöretagsamNora
 • LRF
 • Campus Nyköping
 • Företagarna
 • Nykopingsregionen
 • Östsvenska Handelskammaren
 • Fastighetsägarna
 • VisitNykoping
 • Nyköpings kommun
 • NYSAM

samt stöttande aktörer

 • MINO
 • ALMI Stockholm Sörmland
 • Regionförbundet Sörmland
 • STUA
 • Coompanion
 • Business Sweden
 • Svenskt Näringsliv

Följande fokusområden prioriteras i handlingsplanen

 • Kompetensförsörjning och integration
 • Innovationsklimat, kreativa miljöer och entreprenörskap
 • Kommunikation och kommunens service till företagen
 • Nyköpings attraktionskraft och platsens utveckling

Handlingsplanen är under publicering.

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

Ring Näringslivsenheten på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: