Meny

Fokus nöjd kund

Nyköpings kommun har startat utvecklingsarbetet Fokus nöjd kund för att skapa ett bättre företagsklimat, förenkla för företagen och få fler nöjda kunder.

Vi utgår från företagsklimatmätningar från Svenskt Näringsliv och Insikt(Nöjd kund index) från SKR (Sveriges kommuner och regioner) som mäter företagarnas egna upplevelser av sina ärenden men även rapporter från näringslivet på sådant som inte fungerar. 

Målen med arbetet är: 

  • Väsentligt bättre företagsklimat i mätningar och utvärderingar
  • Ökat förtroende för kommunens hantering av företagsärenden 
  • Ökad attraktivitet, inflyttning och skatteintäkter

Samverkan bemötande och tillgänglighet

Kommunens verksamheter kommer att arbeta med olika utvecklingsområden och interna processer som bland annat samverkan, bemötande och tillgänglighet.

Vi ska även ägna kraft åt hur vi kan hjälpa företag utan att det stödet står i konflikt med tillsynshandläggarnas myndighetsutövning. 

Kontakten ett företag får med en kommun kan avgöra om kommunen är attraktiv eller inte för en företagare, etablerare eller inflyttare.

För kommunen är det viktigt att vi har en stabil näringslivstillväxt, nöjda företagare och invånare vilket skapar förtroende. Näringsliv är ett fokusområde för kommunens politiska ledning. 

I nyhetslisten nedan ser du det vi kommunicerat till näringsliv och invånare om vårt utvecklingsarbete Fokus nöjd kund.

Näringslivsstrategins handlingsplan

Kommunen arbetar också med leveranser till handlingsplanen som är ett resultat av Näringslivsstrategin. Den är ett resultat av samarbetet mellan företag, företagsfrämjande aktörer och Nyköpings kommun där Näringsliv varit motor. Handlingsplanen och leveranserna dit, både från näringsliv och kommun hittar du här på nykoping.se.

Nyheter om Fokus-nöjd-kundarbetet

Nöjdheten blir allt bättre - Nyköping förbättrar i NKI-mätning 

Nyköping klättrar igen i 2020 års servicemätning

Prestigediplom till Nyköping från SBA för fina nöjd-kund-resultat

Nyköpingsfilm från Svenskt näringsliv vald att inspirera

Nyköping klättrar till plats 48 i 2020 års NKI-mätning 

Samhällsbyggnadschefen vill ha kontakt med fler företag

Lunchrapportering om Fokus nöjd kund drog fullt hus

Samsyn ett behov i kommunens kundbemötande 

Trots tapp i företagsranking – NKI-mätning vänder uppåt 

Företag välkomnas till dialogmöte om upphandling 15 oktober 

Mycket energi och konkreta idéer på Stora Mötesdagen 

Vill du få besök av politiker

Vad tycker du om Nyköpings kommun

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: