Stora Mötesdagen

Varje år genomför Nyköpings kommun Stora Mötesdagen med Näringslivsenheten som värd. Formerna för Stora Mötesdagen har varierat genom åren. Förra året 2018 genomfördes en gemensam workshop där deltagarna djupdök i företagsklimatet.

Ibland genomförs Stora Mötesdagen i form av studiebesök på företagen, ibland i form av ett möte där vi tillsammans arbetar med en specifik fråga. Så utvecklades näringslivsstrategin 2017 - under en kreativ dag där parterna bidrog med olika perspektiv.

Det viktiga med dagen är mötet. När kommunens politiker och tjänstepersoner möter representanter från näringslivet ökar förståelsen för varandras roller och tillsammans skapar de förutsättningar för ett bra företagsklimat. Det ska vara lätt att starta, etablera, driva och utveckla företag här och kontakterna med kommunen ska gå enkelt och smidigt.

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via Kommunservice på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: