Meny

Purple Flag - stadsutveckling

Purple Flag är ett projekt som ska leda till att utveckla stadskärnan. Det leds av Nysam, föreningen Nyköping i samverkan, tillsammans med Nyköpings kommun, föreningar, ungdomar och organisationer. Målet är att skapa ett attraktivt, tryggt och levande centrum. Även efter klockan 17.

Det område Purple Flag-arbetet valt att följa är Östra och Västra Storgatan, från Gripsholmsparken till Teaterparken. Arbetet har resulterat i många idéer om hur den delen av stadskärnan ska kunna göras attraktivare och tryggare. De städer som gått igenom processen har upptäckt att deras stadskärna blivit tryggare, mer välkomnande och attraktivare. De har fått ett mer levande centrum och ett ökat och mer öppet utbud.

Bättre belysning en viktig åtgärd

Exempel på förslagen är bättre belysning för ökad trygghet, informationsskyltar, enhetligare skyltstrategi, ökat engagemang från fastighetsägare och butiker, starkare nätverk, fler inbjudande mötesplatser, barnvänliga ytor, parkeringsledningssystem etc. 

Arbetet följer ett tydligt koncept

Svenska Stadskärnor meddelade i oktober 2018 att Nyköping certifieras som Purple Flag-stad. Nu börjar arbetet att genomföra handlingsplanen vilket kan ta lite tid. Alla projekt har olika ägare, det kan vara kommunen eller en förening eller köpmän exempelvis. Ägaren har ansvar för sitt delprojekt. I kommunens fall handlar det om att i demokratisk ordning lägga fram förslag till nämnder och kommunstyrelse för att förankra idéer och få resurser för genomförande.

Föreningen Nysam äger projekt Purple Flag. Följ gärna Nysams facebooksida.

Kontakta projektledare Bengt Spider Jansson, NYSAM. Mejla bengt.jansson@spiderevent.se eller ring 070-59 80 55.

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

 

NYSAM

Föreningen Nyköping i samverkan som äger projektet

Projektledare
Bengt Spider Jansson
bengt.jansson@spiderevent.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: