Meny

Dialog och service

Näringslivsenheten tillvaratar näringslivets intressen i samhällsplanering och utveckling. Vi verkar genom att samverka och samordnar företagsbehov, nyetableringar och nätverk. 

Vänd dig till oss så kan vi hjälpa dig rätt, både inom kommunen och till andra företagsfrämjare i regionen. 

Så jobbar vi med service till företag

Dialog om upphandling. Ibland arrangerar Upphandlings- och Näringslivsenheten gemensamma dialoger i Näringslivets hus inför upphandlingar. Vi skickar inbjudan till de branschföretag som tackat ja till utskick och annonserar också om mötet i lokaltidningen.

Du hittar alla aktiviteter i Kalendern.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: