Nätverk och aktiviteter

Du som är företagare i Nyköping kan delta i de aktiviteter och nätverk som erbjuds näringslivet. Det ger dig en möjlighet att skapa nya kontakter, öka din kunskap och få nya affärsmöjligheter.

Nätverk

Några återkommande aktiviteter

Ambassadörsfrukost för besöksnäringen, se Näringslivskalendern.

Dukat Bord- varannan torsdag möts myndighetshandläggare för att ta del av företagares komplexa ärenden som de dukar upp vid bordet. Handledning som sparar tid utlovas.

Företagsluncher - en gång i månaden. Du får det senaste från kommunalrådet och tjänstemän involverade i samhällsutveckling och planering, se kalendern.

I Näringslivskalendern hittar du även andra evenemang och anmäler dig till planerade aktiviteter.

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via Kommunservice på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: