Stora Mötesdagen

Varje år genomför Nyköpings kommun, i samarbete med Företagarna Nyköping Oxelösund, Stora Mötesdagen med Näringslivsenheten som värd. En dag då politiker och tjänstepersoner möter företagsrepresentanter för att främja dialog och öka förståelsen för företagares vardag. 2021 är Stora Mötesdagen den 21 september.

 

Vi startar dagen med en livesändning kl. 9.00. Deltar gör kommunledningen tillsammans med Ulrika Juul, ordförande Företagarna Nyköping Oxelösund, och Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv. Resten av dagen ägnas åt företagsbesök.

Du som sagt JA till information från kommunen via företagsregistret får en inbjudan till dagen. Även alla som prenumererar på Näringslivsenhetens nyhetsbrev får en inbjudan.

Studiebesök eller möten

Ibland genomförs Stora Mötesdagen i form av studiebesök på företagen, ibland i form av ett möte där vi tillsammans arbetar med en specifik fråga. Så utvecklades näringslivsstrategin 2017. Den skapades under en kreativ dag där företagsfrämjande parter bidrog med olika perspektiv.

Det viktiga med dagen är mötet. När kommunens politiker och medarbetare möter representanter från näringslivet ökar förståelsen för varandras roller. Tillsammans skapar de förutsättningar för ett bra företagsklimat.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: