Meny

Tillväxt och struktur

Allt fler företag etablerar sig i kommunen, inte minst inom byggbranschen och tjänstesektorn. Besöksnäringen växer stadigt och 2017 utnämnde logisajten AirB´nB Nyköping till Sveriges bästa besöksmål. Stockholm Skavsta flygplats växer, hotellen bygger ut och allt fler etablerar sig. 

Nyköping är en residensstad med traditioner som administrativt centrum. Landsting, länsstyrelse och kommun erbjuder många arbetstillfällen liksom den privata service- och tjänstesektorn.

En mindre andel av företagen i kommunen är tillverkande företag. 

Nyföretagandet är högt.

I Nyköpings mindre tätorter och landsbygd är företagandet stort. De samverkar ofta med Kommunbygderådet som är remissinstans för de mindre orterna.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: