Meny

Arbetsmarknad

I Nyköping är det generellt sett lätt att få jobb. Lättare än i övriga landet och betydligt lättare än i länet i jämförelse med landet som helhet.

Nyköping har cirka 4 000 företag i kommunen. Det finns relativt få stora och medelstora företag, men desto fler små och växande företag. Det är framför allt i den sista gruppen jobben och tillväxten finns.

Med tillväxt blir jobben fler

De flesta jobb finns i de privata aktiebolagen. Offentliga arbetsgivare som Länsstyrelse, Landstingsledning, Skatteverk, Polis och Tingsrätt är mycket viktiga arbetsgivare för invånarna och staden har en tradition som administrativt centrum.

Flest jobb finns inom utbildningsväsendet, därefter hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning och detaljhandel. I branschen bygg- och anläggningsverksamhet har antalet anställda växt kraftigt. Med tillväxt och befolkningsökning ökar även behovet av service. 

Campus Nyköping är en kommunal utbildningsverksamhet som erbjuder vuxenstudier för olika yrkesinriktningar och SFI för nyanlända.

Campus Nyköping Företag hjälper företag identifiera sina kompetensförsörjningsbehov och arbetar nära näringsliv och Arbetsförmedling så att företagen kan utvecklas och växa.

Besöksnäringen växer starkt

Andelen tjänsteproducerande verksamheter är betydligt fler än de industriproducerande företagen vars andel är lägre än i länet och riket. Besöksnäringen har en högre tillväxt än i riket vilket syns i lönesummeutvecklingen i Näringslivsrapporten 2017. 

Här hittar du alla jobb som finns i kommunen

Här hittar du alla jobb där Nyköpings kommun är arbetsgivare.

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via En väg in på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: