Meny

Etablera i Nyköping

Nyköping växer i rask takt. De senaste tio åren har kommunen fått nästan 5 000 nya invånare. Inflyttarna kommer främst från Storstockholm och grannkommunerna. 

Nyköping har ett tydligt tillväxtfokus med hög nyproduktion av bostäder, skolor och vägar. Kommunen har i många år drivit årliga Bo-kampanjer som skapat uppmärksamhet och fler invånare. 

 

Ostlänken är beslutad och får ett stationsläge vid flygplatsen. I centrum vid tågstationen byggs ett resecentrum. Utvecklingen skapar fler arbetstillfällen, ökad service och företagsetableringar. 

Det finns en stor arbetsmarknad på nära håll. Inom en radie av 100 kilometer från Nyköping bor det över två miljoner människor. Upptagningsområdet gör Stockholm Skavsta flygplats till landets fjärde största med ett 50-tal utrikesdestinationer.

Kommunens arbetsmarknad omfattar i praktiken grannkommuner i östra och västra Sörmland, Stockholmsregionen och Östergötland med Norrköping/Linköping.  Det är lätt att pendla till både Stockholm, Södertälje, Norrköping och Linköping. 

Följ det som händer inom näringslivet i Näringslivsenhetens nyhetsbrev. 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter