Meny

Tobak

Från och med 1 juli 2019 kom en ny lag om handel med tobak. Den nya tobakslagen omfattar även flera nya platser av rökförbud. Bland annat på uteserveringar och utanför offentliga entréer.

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Från och med 1 juli 2019 måste detalj- och partihandel ansöka om tillstånd att sälja tobaksvaror. Från den 1 juli kan du ansöka om tobaksförsäljning här på Nyköpings kommuns webbplats

Flera rökfria miljöer

Flera nya platser utomhus omfattas av rökförbudet. Det gäller inte bara av tobak utan också av örtprodukter, e-cigaretter med mera.

De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2019. Det innebär att:

  • Det blir rökförbud att röka på uteserveringar till caféer och restauranger.
  • Det blir rökförbud på rökcaféer utan särskilt avsedda rökrum.
  • Det blir rökförbud på utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik.
  • Det blir rökförbud på inhängande platser utomhus - huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.
  • Det blir rökförbud på allmänna lekplatser.
  • Det blir rökförbud utanför entréer till allmänna lokaler.
  • Det blir rökförbud utanför entréer till rökfria lokaler.

På alla platser med rökförbud kommer det att ställas krav på att informera om rökförbudet genom skyltning.

En skyddslag för ökad folkhälsa

Den nya lagen är en social skyddslag och behövs för att Sverige ska kunna genomföra bestämmelserna i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU) och för att nå regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025.

Krav på den som ansvarar för rökförbudet; skyltning, information och tillsägelser.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga. 

Vid behov måste den ansvarige också informera och säga till om rökförbudet. 

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. 

Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas. 

Skylt

Bild visar skylt om rökning förbjuden

Här kan du ladda ner skyltar för att sätta upp exempelvis vid en entré:

Rökning förbjuden, stående skylt  

Rökning förbjuden, liggande skylt 

 

Mer information

Läs om nya tobakslagen

Frågor och svar om nya tobakslagen – Folkhälsomyndigheten

 

Kontakta oss

Tillsynshandläggare

Direkt: 0155-24 89 06

Växeln: 0155-24 80 00

tobak@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchsstängt kl 12-13

 

Adress

Nyköpings Kommun

Division Social omsorg
Tillsynshandläggare

611 83 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter