Meny

Solarium

Alla som vill bedriva solarieverksamhet för allmänheten ska anmäla detta till Miljöenheten innan de startar. Kontakta oss gärna tidigt i planeringen så hjälper vi er att göra rätt.

Du som driver en solarieverksamhet för allmänheten ansvarar för att verksamheten uppfyller strålskyddslagen och miljöbalkens krav. Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Anmäl er verksamhet i god tid

Anmäl er verksamhet i god tid, senast sex veckor innan ni startar. Anmälan görs här. Tänk på att även meddela miljöenheten vid förändringar som att verksamheten upphör eller flyttar samt om ägarförhållandena förändras.

Bifoga följande uppgifter till anmälan:

  • Beskrivning av verksamheten
  • Skalenliga ritningar
  • Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
  • Tillverkar- eller leverantörsdokumentation för samtliga solarier.

Avgifter för anmälan och tillsyn

För handläggning av anmälan av solarieverksamhet tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt taxa. För närvarande är avgiften 3300 kronor per anmälan. Vid övrig tillsyn tas en avgift ut per timme nedlagd handläggningstid enligt taxa. Avgiften är 1100 kronor per timme.

Vad ingår i avgiften?

Den avgift som din verksamhet betalar täcker delar av det arbete som vi utför. I arbetet kan ingå att kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. Delar av arbetet finansieras även med skattemedel. 

Egenkontroll hjälper er att göra rätt

Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Du ska också ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot olägenheter. Med en bra fungerande egenkontroll kan brister och fel i verksamheten, lokalen eller på utrustning upptäckas innan skada eller olägenhet inträffar.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

 

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter