Meny

Skola, förskola och fritids

Är du på väg att starta en förskola, grundskola, gymnasieskola eller ett fritidshem? Då behöver du anmäla lokalerna i enlighet med miljöbalken. Här finns information om hur du gör för att anmäla och vad som gäller då verksamheten har kommit igång.

Innan en förskola eller skola startas ska verksamheten anmälas till kommunen. Utifrån miljöbalkslagstiftningen ska en anmälan göras till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten öppnar. En anmälan behöver också göras om nya lokaler avsedda för förskola eller skola ska tas i bruk. Sker större förändringar i verksamheten kan information om detta lämnas till miljöenheten.

Gör anmälan här

Anmälan ska göras av den som driver verksamheten, det vill säga, verksamhetsansvarig, förskolechef eller rektor då det är verksamheten som ansvarar för barnens eller elevernas hälsa. Det är alltså inte fastighetsägaren som ska anmäla skolverksamheten.

Anmäl i god tid - viktigt för barnens miljö

Miljöenhetens tillsyn ska säkerställa att barnen vistas i en miljö som inte innebär risk för olägenhet. Det är först när verksamheten är anmäld som miljöenheten kan göra den tillsyn som behövs.
Miljöenheten vill alltid besöka en verksamhet innan den öppnar. Att starta en förskola eller skola utan att anmäla sin verksamhet leder till så kallad miljösanktionsavgift, något som miljöenheten är skyldig att besluta om.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan och tillsyn enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften är för närvarande 1100 kronor per timme i nedlagd handläggningstid.

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter.

Egenkontroll hjälper er att göra rätt

Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Du ska också ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot negativ påverkan. Med en bra fungerande egenkontroll kan brister och fel i verksamheten, lokalen eller utrustningen upptäckas innan det finns risk för att olägenhet uppstår eller negativ påverkan sker.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppetider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter