Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, som lämpar sig för egenvård, får säljas i detaljhandeln. Kommunen ansvarar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel.

Anmäla försäljning

Butiker som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket. Anmälan ska ske innan påbörjad försäljning.

Egenkontroll

Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Information om egenkontrollprogram finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Förslag på egenkontrollprogram

Mall - Dokumentation av läkemedelshantering

Mall - Dokumentation utbildning av personal

Kommunen gör kontroll

Kommunen har ansvar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel. Kontrollen utförs av livsmedelsenheten.

Avgift för kommunens tillsyn

Kommunen får ta ut en årlig kontrollavgift för sin tillsyn. Årsavgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är 1 800 kronor. Läs mer om avgifterna i gällande taxa.

Om brister noteras

Om allvarliga brister upptäcks vid försäljningsstället är miljönämnden skyldig att skicka en bristrapportering till Läkemedelsverket. Detsamma gäller om mindre brister inte åtgärdas efter uppmaning från livsmedelsenheten. Läkemedelsverket driver sedan ärendet vidare.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 13-16, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär