Meny

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, som lämpar sig för egenvård, får säljas i detaljhandeln. Kommunen ansvarar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel.

Anmäla försäljning

Butiker som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket. Anmälan ska ske innan påbörjad försäljning.

Anmälan till Läkemedelsverket, nytt fönster

Egenkontroll

Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Information om egenkontrollprogram, regler samt vägledning finns på Läkemedelsverkets hemsida, nytt fönster.

Läkemedelsverkets förslag på egenkontrollprogram för receptfria läkemedel, doc, nytt fönster 

Läkemedelsverkets mall över returnerade och destruerade läkemedel, doc, nytt fönster

Läkemedelsverkets mall dokumentation utbildning av personal, doc, nytt fönster

Läkemedelsverkets väglening att sälja receptfria läkemedel i butik eller via e-handel, pdf, nytt fönster

Kommunen gör kontroll

Kommunen har ansvar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel. Kontrollen utförs av livsmedelsenheten.

Avgift för kommunens tillsyn

Kommunen får ta ut en årlig kontrollavgift för sin tillsyn. Årsavgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är 2 200 kronor. Läs mer om avgifterna i gällande taxa, pdf, nytt fönster.

Om brister noteras

Om allvarliga brister upptäcks vid försäljningsstället är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyldig att skicka en bristrapportering till Läkemedelsverket. Detsamma gäller om mindre brister inte åtgärdas efter uppmaning från livsmedelsenheten. Läkemedelsverket driver sedan ärendet vidare.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter