Meny

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, som lämpar sig för egenvård, får säljas i detaljhandeln. Kommunen ansvarar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel.

Anmäla försäljning

Butiker som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket. Anmälan ska ske innan påbörjad försäljning.

Anmälan på Läkemedelsverkets webbplats

Egenkontroll 

Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Information om egenkontrollprogram, regler samt vägledning finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Kommunen gör kontroll

Kommunen har ansvar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel. Kontrollen utförs av livsmedelsenheten.

Avgift för kommunens tillsyn

Kommunen får ta ut en årlig kontrollavgift för sin tillsyn. Årsavgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är 2 200 kronor. Läs mer om avgifterna i gällande taxa, pdf, nytt fönster.

Om brister noteras

Om allvarliga brister upptäcks vid försäljningsstället är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyldig att skicka en bristrapportering till Läkemedelsverket. Detsamma gäller om mindre brister inte åtgärdas efter uppmaning från livsmedelsenheten. Läkemedelsverket driver sedan ärendet vidare.

 

Mer information

Mer information om försäljning av receptfria läkemedel kan du läsa om här på Läkemedelsverkets webbplats.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter