Meny

Nyttja offentlig plats

Om du vill använda offentlig plats för särskilt ändamål söker du tillstånd hos polisen. Ansökan bör lämnas in senast en månad innan arrangemanget äger rum. Vid större arrangemang kan handläggningstiden vara längre.

Uteservering 2019

Uteserveringssäsongen 2019 är 10 april till och med 1 oktober. Ansök genom länken här nedan. 

Förändringar 2020

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om en ny taxa för markupplåtelse. Taxan har bland annat längre uteserveringssäsong, tydliga regler om marschaller och tillåtelse för vissa gatupratare. Taxan ska också antas av Kommunfullmäktige innan den börjar gälla med föreslaget datum 1 mars 2020. 

I kallelsen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte kan du läsa hela förslaget.

Så ansöker du

Blankett för ansökan om tillstånd hittar du på polisens webbplats. Sök i deras blankettregister efter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen".För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. 

Tänk på följande:

 • Bifoga en skalenlig ritning på exakt vilka platser som ska utnyttjas och placeringar av till exempel tält, byggställningar och containrar.
 • Om platsen ska spärras av ska du som arrangör själv ta reda på var du skaffar skyddsstaket.
 • Ange alltid ett jourtelefonnummer.
 • I menyn till vänster kan du läsa om tillstånd och anmälningsplikter som gäller för din verksamhet.
 • Krävs extra säkerhet på ditt arrangemang, till exempel vid eldning, läs mer på Sörmlandskustens Räddningstjänsts webbplats. 

Det finns många tillfällen som kräver tillstånd:

 • Appellmöten
 • Byggetableringar, byggnadsställningar
 • Byggskyltar
 • Cirkus
 • Containrar/arbetsbodar
 • Foodtrucks och matvagnar 
 • Konserter och andra evenemang
 • Reklam
 • Uteserveringar
 • Övriga upplåtelser

Gatupratare (reklamskyltar som står på gatan) tillåts inte på gatumark i Nyköping. 

När får jag svar på min ansökan? 

När polisen har mottagit en ansökan om tillstånd för att nyttja offentlig plats skickas den vidare till Nyköpings kommun. Berörda avdelningar går igenom ansökan och lämnar ett svar till polisen med sammanställda yttranden och krav. Därefter fattar polisen beslut. 

I första hand ställer kommunen krav på säkerhet, framkomlighet i trafiken och att det finns ett ansvar för renhållningen. Särskilda regler gäller för olika upplåtelser. Kommunen tar vanligtvis ut hyra för mark som används. Om den som fått tillstånd att använda offentlig mark bryter mot kommunens villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Mer läsning

Riktlinjer för uteserveringar

Taxa för markupplåtelser 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2, 
611 45 Nyköping  

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter