Meny

Första kontrollen av livsmedelsverksamhet

Efter att du registrerat en livsmedelsverksamhet kommer Livsmedelsenheten på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden boka en första kontroll med dig, när du har startat din verksamhet.

Livsmedelsenheten kontrollerar olika områden beroende på vilken typ av livsmedelsverksamhet du driver. 

Innan första kontrollen 

Du kan själv kontrollera några enkla saker för att undvika avvikelser under första kontrollen. Se till att:

 • verksamheten har termometrar.
 • alla kylar är tillräckligt kalla (max +8 C)
 • det finns möjlighet att tvätta och torka händerna
 • sopor förvaras på ett bra sätt
 • det är rent och städat i lokalen
 • lokalen är hel och att det exempelvis inte finns några sprickor
 • det inte förvaras stora mängder bråte som inte hör till livsmedelsverksamheten
 • det inte finns några springor under dörrar och att inga fönster är öppna så skadedjur kan ta sig in
 • om ni ska kyla ner livsmedel måste personalen känna till rutinerna.
 • ha bra koll på om er mat innehåller allergener (allergiämnen)
 • se till att uppmana era kunder att de kan fråga om allergener, med till exemepl en skylt
 • det finns tillräcklig städutrustning och att den förvaras på ett bra sätt
 • personalen har bra arbetskläder
 • det finns rutiner för hur ni tar emot varor som kommer till verksamheten

Under första kontrollen

Livsmedelsenheten besöker din livsmedelsverksamhet, vi går igenom din ansökan om registrering och kontrollerar om din verksamhet följer livsmedelslagarna.

Vi går även igenom varför du behövde registrera dig hos Livsmedelsenheten och varför vi kontrollerar alla livsmedelsverksamheter i Nyköping. Vi svarar också på eventuella frågor som du har.

Efter första kontrollen

När första kontrollen är gjord beslutar livsmedelsinspektören vilken riskklass din verksamhet ska tillhöra och hur mycket tillsyn den behöver varje år. Det avgör hur mycket du behöver betala för kontroller under året. Inspektören fattar beslutet efter en tabell som Livsmedelsverket har tagit fram.

Du kommer också få en rapport via post eller e-post som förklarar hur verksamheten följer regler och lagar som rör livsmedel.

Vid avvikelse

Om det finns avvikelser från livsmedelslagarna vill livsmedelsenheten följa upp på olika sätt beroende på avvikelsens omfattning.

Om det är en mindre avvikelse följer livsmedelsenheten oftast upp det på nästa ordinarie kontroll men om avvikelsen är allvarligare kan vi göra en extra kontroll.

Den extra kontrollen är inte inräknad i verksamhetens ordinarie tid och kommer då kosta extra. Läs mer om avgifter och riskklassning här.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155 - 24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Anmälan om provsmakning av alkohol Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Ansökan om tillstånd vid pausservering Avfall för anläggningsändamål - anmälan Bassängbad - anmälan Bassängbad - anmälan om avvikelse Brandfarlig vara - ansökan om hantering Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering C-anmälan för miljöfarlig verksamhet Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare Explosiv vara - ansökan om hantering Fyrverkerier - ansökan om tillstånd Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Hygienisk behandling - anmälan Inköp av restaurangrörelse Klagomål miljö - svarsblankett Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan Muddermassor - anmälan om uppläggning Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration för massor som ska transporteras Serveringsansvarig personal - anmälan Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Solarieverksamhet - anmälan Spritdryck - anmälan om kryddning Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan Vägvisning - ansökan