Meny

Avgifter för livsmedelsverksamhet

När du driver eller startar en livsmedesverksamhet betalar du en registreringsavgift och en årlig avgift för livsmedelskontroller. I bland behöver kommunen göra en uppföljande kontroll och då betalar du en timavgift, utöver den årliga avgiften. 

Registreringsavgift

För registrering av ny livsmedelsverksamhet tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift på 1 300 kronor.

Du får en faktura för registreringsavgiften efter att verksamheten har registrerats.

Timtaxa

Samtliga avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom livsmedelsområdet baseras på en timtaxa. Timtaxan är 1 300 kr/timme.

Hur många timmar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kontrollerar din verksamhet beror på vilken typ av livsmedelsverksamhet du har och hur många du serverar mat till.  

Årliga kontrollavgifter 

Nyköpings kommun använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och beräkning av avgifter för den årliga kontrollavgiften. Olika typer av livsmedelshantering ställer olika krav på utformning av lokal, riskanalys och kunskap hos dig som verksamhetsutövare.

Därför delas olika verksamheter in i olika riskklasser, beroende på vilken typ av livsmedel som du hanterar.

Vilken avgift du kommer att få beror på vilken riskklass din verksamhet har. Vi tittar då på:

  • Vilken hantering verksamheten har och vilka risker det finns med den hanteringen, till exempel är det en större risk att laga mat från rått kött än att värma färdiglagade rätter i mikrovågsugnen
  • Antal portioner som serveras eller hur mycket livsmedel som tillverkas.
  • Om livsmedlen är riktade till känsliga konsumentgrupper, till exempel små barn, äldre eller allergiker.
  • Behovet av märkning och information om livsmedlen.
  • Erfarenhet, det vill säga hur företagaren sköter sin verksamhet. Om verksamheten fungerar bra och företagets egenkontroll av livsmedelshanteringen är bra behöver vi göra färre kontroller och avgiften blir därmed lägre.

Avgift för uppföljande kontroll

Extrakontroller ingår inte i den årliga kontrollavgiften, men du betalar samma timavgift som för ordinarie kontroller, det vill säga 1 300 kronor per timme. 

En uppföljande kontroll gör Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden när:

  • en verksamhet har allvarliga eller upprepande avvikelser, vid en årlig kontroll. 
  • om en livsmedelsverksamhet anmäls, det kan handla om klagomål, rapportering om misstänkta matförgiftningar eller allergireaktioner.

Verksamheten får då betala en extra avgift för den kontrollen.

Om Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid en uppföljand kontroll efter en anmälan inte hittar några brister kopplat till anmälan behöver verskamheten inte heller betala någon extra avgift. 

Avgiften för sådana händelsestyrda kontroller tas ut när Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver följa upp att brister blir åtgärdade. 

Avgift dricksvatten

Avgiften för dricksvatten är samma som livsmedelsverksamhet, 1 300kr.  Om du startar en livsmedelsverksamhet, exempelvis ett cafe och har egen brunn som behövs registreras, behövs det två registreringar. Det kostar då totalt 2 600 kr för båda registeringarna.

Sanktionsavgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens har möjlighet att använda en eller flera sanktioner mot en verksamhet som inte följer lagstiftningen för livsmedel.

Det kan till exempel hända om en livsmedelsverksamhet startar utan att först har registrerat verksamheten till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155 - 24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Anmälan om provsmakning av alkohol Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Ansökan om tillstånd vid pausservering Avfall för anläggningsändamål - anmälan Bassängbad - anmälan Bassängbad - anmälan om avvikelse Brandfarlig vara - ansökan om hantering Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering C-anmälan för miljöfarlig verksamhet Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare Explosiv vara - ansökan om hantering Fyrverkerier - ansökan om tillstånd Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Hygienisk behandling - anmälan Inköp av restaurangrörelse Klagomål miljö - svarsblankett Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan Muddermassor - anmälan om uppläggning Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration för massor som ska transporteras Serveringsansvarig personal - anmälan Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Solarieverksamhet - anmälan Spritdryck - anmälan om kryddning Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan Vägvisning - ansökan

Nyheter