Meny

Starta eller förändra livsmedelsverksamhet

För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minst två veckor innan du öppnar. Det gäller även vid förändring av verksamheten, som ägarbyte eller ändrad bolagsform.

Registrera verksamhet

Om du ska starta ny livsmedelsverksamhet eller förändra en redan existerande ska du registrera det, minst två veckor innan du startar: 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, E-tjänst 

Anmälan om registrering ska vara undertecknad av en juridisk person. Den juridiska personen är den som äger företaget eller har en fullmakt. 

Exempel på livsmedelsverksamhet som behöver vara registrerade:

Några exempel på livsmedelsverksamhet som inte behöver vara registrerad:

  • Föreningar som säljer mat i slutet sällskap
  • Försäljning av egna primärprodukter
  • Om din verksamhet är mycket liten eller tillfällig. Är du osäker? Kontakta Livsmedelsenheten livsmedel@nykoping.se

Efter du har registrerat

Efter registreringen får du ett skriftligt beslut via posten, om ansökan är komplett. Det kan ta upp till två veckor. När du fått beslutet kan du starta din verksamhet. 

Du får också en faktura på registreringsavgiften som är 1 300 kronor. 

En livsmedelsinspektör kontaktar dig och bokar en första kontroll av din livsmedelsverksamhet. 

Därefter kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att riskklassa din verksamhet. Riskklassnngen styr vilken årsavgift du kommer behöva betala för verksamhet.  Faktura för årsavgiften skickar vi till dig. Läs mer om avgifter och riskklassning här. 

Vi skickar även en rapport på första inspektionen. Rapporten förklarar hur du följer livsmedelslagarna. 

Om du startar utan registrering

1 januari 2019 infördes en ny lag om sanktionsavgifter, enligt livsmedelslagen. Sanktionsavgift får den som tillexmpel startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält det till kommunen. 

När du startat

Redan första dagen ska:

  • din anläggning vara registrerad hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller även vid ägarbyten.
  • du ha rutiner för din verksamhet. 
  • lokalen vara anpassad till verksamheten.
  • du som företagare känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet.

Överta verksamhet 

Om du vill överta en livsmedelsverksamhet som redan finns måste du anmäla det till livsmedelsenheten. 

Anmälan i E-tjänst 

Den som du tar över verksamheten från ska meddela till Livsmedelsenheten att den personen slutar med sin verksamhet, genom att mejla till  livsmedel@nykoping.se

Ändra bolagsform

Om du ändrar bolagsform, från exempelvis enskild firma till aktiebolag, ska du skicka en anmälan om registrering till livsmedelsenheten innan starten. En grundregel är att om verksamheten byter organisationsnummer ska du göra en ny registrering.   

Anmälan i E-tjänst

Frågor och svar

Varför måste jag registrera min verksamhet?

Syftet med att en verksamhet ska registreras är att vi ska få kännedom om vilken typ av verksamhet som bedrivs så att vi kan utföra offentlig kontroll. Kontrollen gör vi för att skydda människors hälsa och värna om konsumenternas intressen.

Får jag starta innan jag skickat in ansökan om registrering?

Nej, för att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom livsmedelsenheten, minst två veckor innan du startar. Det gäller även vid förändring av verksamheten.

Sedan 1 januari 2019 har det införts sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen. Sanktionsavgift döms ut när exempelvis ett företag startar en verksamhet utan att ha anmält det till kommunen eller vid ägarbyten inom en verksamhet som inte anmäls.

Vad händer när jag har anmält min verksamhet för registrering?

Efter att vi har registrerat din verksamhet kommer du inom två månader att bli kontaktad av en livsmedelsinspektör för att boka en första kontroll av din verksamhet. 

När får jag starta min verksamhet?

Du får starta din verksamhet så fort du har fått ett beslut om registrering från oss alternativt 2 veckor efter att du kom in med din anmälan till oss. Du får oftast beslutet inom några få arbetsdagar. Hör av dig om du inte har fått ditt beslut inom 2 veckor.

Hur ofta får jag tillsynsbesök?

Hur ofta du får besök beror på hur mycket årlig kontrolltid din verksamhet får. Antalet kontrolltimmar beror på vilken riskklass din verksamhet tillhör vilket i sin tur baseras på verksamhetens hantering och storlek.

Normalt tar varje kontrolltillfälle 3-4 timmar inklusive allt från förberedelser, planering och inspektion till rapportskrivning och efterarbete.

Vad tittar vi på vid en kontroll?

Efter registrering gör vi en första kontroll där vi lägger stort fokus på att kontrollera om övergripande rutiner och förutsättningar för att producera eller servera säkra livsmedel finns.

Därefter kan vi utföra oanmäld eller anmäld kontroll i din verksamhet. Vi kan ta prover, ge dig information men också ställa krav på förändringar. Kontrollen går ut på att undersöka förhållandena i anläggningen, men också granska företagets egenkontroll.

Vilka avgifter kommer jag behöva betala?

I samband med registreringen betalar du som företagare en registreringsavgift.
Du betalar också årlig kontrollavgift, som fastställs efter första kontrollbesöket. Den årliga avgiften är ett fast belopp och gäller från och med det kalenderår som du startar din verksamhet.

Läs mer om avgifter. 


Mer information

Avgifter för livsmedelsföretag i Nyköpings kommun

Livsmedelsverket om regler och lagar

Information in English - Step by step to a safe food business

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Anmälan om provsmakning av alkohol Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Ansökan om tillstånd vid pausservering Avfall för anläggningsändamål - anmälan Bassängbad - anmälan Bassängbad - anmälan om avvikelse Brandfarlig vara - ansökan om hantering Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering C-anmälan för miljöfarlig verksamhet Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare Explosiv vara - ansökan om hantering Fyrverkerier - ansökan om tillstånd Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Hygienisk behandling - anmälan Inköp av restaurangrörelse Klagomål miljö - svarsblankett Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan Muddermassor - anmälan om uppläggning Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration för massor som ska transporteras Serveringsansvarig personal - anmälan Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Solarieverksamhet - anmälan Spritdryck - anmälan om kryddning Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan Vägvisning - ansökan

Nyheter