Meny

Starta eller förändra livsmedelsverksamhet

För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minst två veckor innan du öppnar. Det gäller även vid förändring av verksamheten, som ägarbyte eller ändrad bolagsform.

Registrera verksamhet

Om du ska starta ny livsmedelsverksamhet eller förändra en redan existerande ska du registrera det, minst två veckor innan du startar: 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Anmälan om registrering ska vara undertecknad av en juridisk person. Den juridiska personen är den som äger företaget eller har en fullmakt. 

Exempel på livsmedelsverksamhet som behöver vara registrerade:

Några exempel på livsmedelsverksamhet som inte behöver vara registrerad:

  • Föreningar som säljer mat i slutet sällskap
  • Försäljning av egna primärprodukter
  • Om din verksamhet är mycket liten eller tillfällig. Är du osäker? Kontakta Livsmedelsenheten livsmedel@nykoping.se

Efter du har registrerat

Efter registreringen får du ett skriftligt beslut via posten, om ansökan är komplett. Det kan ta upp till två veckor. När du fått beslutet kan du starta din verksamhet. 

Du får också en faktura på registreringsavgiften som är 1 300 kronor. 

En livsmedelsinspektör kontaktar dig och bokar en första kontroll av din livsmedelsverksamhet. 

Därefter kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att riskklassa din verksamhet. Riskklassnngen styr vilken årsavgift du kommer behöva betala för verksamhet.  Faktura för årsavgiften skickar vi till dig. Läs mer om avgifter och riskklassning här. 

Vi skickar även en rapport på första inspektionen. Rapporten förklarar hur du följer livsmedelslagarna. 

Om du startar utan registrering

1 januari 2019 infördes en ny lag om sanktionsavgifter, enligt livsmedelslagen. Sanktionsavgift får den som tillexmpel startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält det till kommunen. 

När du startat

Redan första dagen ska:

  • din anläggning vara registrerad hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller även vid ägarbyten.
  • du ha rutiner för din verksamhet. 
  • lokalen vara anpassad till verksamheten.
  • du som företagare känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet.

Överta verksamhet 

Om du vill överta en livsmedelsverksamhet som redan finns måste du registrera det till livsmedelsenheten. 

Anmälan om registrering 

Den som du tar över verksamheten från ska meddela till Livsmedelsenheten att den personen slutar med sin verksamhet, genom att mejla till  livsmedel@nykoping.se

Ändra bolagsform

Om du ändrar bolagsform, från exempelvis enskild firma till aktiebolag, ska du skicka en anmälan om registrering till livsmedelsenheten innan starten. En grundregel är att om verksamheten byter organisationsnummer ska du göra en ny registrering.   

Anmälan om registrering 


Mer information

Avgifter för livsmedelsföretag i Nyköpings kommun

Livsmedelsverket om regler och lagar

Information in English - Step by step to a safe food business

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Anmälan om provsmakning av alkohol Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Ansökan om tillstånd vid pausservering Avfall för anläggningsändamål - anmälan Bassängbad - anmälan Bassängbad - anmälan om avvikelse Brandfarlig vara - ansökan om hantering Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering C-anmälan för miljöfarlig verksamhet Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare Explosiv vara - ansökan om hantering Fyrverkerier - ansökan om tillstånd Försäljning av folköl - Anmälan Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Hygienisk behandling - anmälan Inköp av restaurangrörelse Klagomål miljö - svarsblankett Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan Livsmedelsanläggning - registrering Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan Muddermassor - anmälan om uppläggning Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration för massor som ska transporteras Serveringsansvarig personal - anmälan Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Solarieverksamhet - anmälan Spritdryck - anmälan om kryddning Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vattenverk eller distributionsanläggning för dricksvatten - registrering Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan Vägvisning - ansökan Livsmedelsanläggning - registrering

Nyheter