Avgifter för livsmedelsföretag

Varje enskild kommun bestämmer vilken taxa som gäller för livsmedelsområdet. Här kan du läsa mer om avgifterna i Nyköpings kommun.

Timtaxa

Samtliga avgifter för Miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet baseras på en timtaxa. Timtaxan är 1 300 kr/timme.

Registreringsavgift

För registrering av livsmedelsverksamhet tar Miljönämnden ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid, 1 300 kr.

Årliga kontrollavgifter

Nyköpings kommun använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och beräkning av kontrollavgifter för den årliga kontrollavgiften. Verksamhetens storlek, vilken typ av livsmedel som hanteras, om verksamheten märker livsmedel eller gör menyer och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumentgrupper avgör hur mycket företaget ska betala. 

Du betalar årlig kontrollavgift från och med det kalenderår som anläggningen registrerats hos Miljönämnden. Beloppet är detsamma oavsett vilken tid på året verksamheten registreras eller avregistreras. 

Det resultat som verksamheten visar vid offentlig kontroll kan komma att påverka den årliga kontrollavgiften. Ett företag som visar positiva resultat kan få mindre tilldelad kontrolltid vilket i sin tur leder till lägre avgift.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155 - 24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 13-16, tis-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär