Starta eller förändra livsmedelsföretag

För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos miljönämnden minst två veckor innan öppnandet. Det gäller även vid förändring av verksamheten.

Registrera dig i god tid.

Om du ska starta ny verksamhet eller förändra en redan existerande ska du fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning”

För vattenverk eller annan distribution av dricksvatten fyller du i en särskild blankett. Mer information om detta hittar du under Dricksvatten - registrering av egen brunn.

Uppgifter som behövs för registrering av livsmedelsverksamhet:

 • Livsmedelsföretagarens namn och adress.
 • Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
 • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
 • En beskrivning av verksamheten och företagets storlek.

Att tänka på vid registrering

 • Skicka in registreringsblanketten till miljönämnden minst två veckor innan verksamheten startar/byter ägare eller inför andra ändringar.
 • Du som innehavare är ansvarig för att verksamheten uppfyller alla lagkrav. Miljönämnden gör ingen förhandsgranskning av anläggningen.
 • I samband med registreringen betalar du som företagare en registreringsavgift som är 1 300 kr och motsvarar 1 timmes handläggningstid och en årlig kontrollavgift som fastställs vid första kontrollbesöket.Tänk på att hela summan av den årliga kontrollavgiften ska betalas, oavsett vilken tidpunkt på året som företaget registreras.
 • Anmälan vid registreringen ska vara undertecknad av en juridisk person.

Kom ihåg att fylla i alla uppgifter som står på blanketten. Det gör att vi kan handlägga din registrering snabbare.

När du startar

Redan första dagen ska:

 • din anläggning vara registrerad hos miljönämnden. Det gäller även vid ägarbyten.
 • du har rutiner för din verksamhet. 
 • lokalen ska vara anpassad till verksamheten.
 • du som företagare känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet.

Mer information

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Avgifter

Livsmedelsverket om regler och lagar

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Information in English - Step by step to a safe food business

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155 - 24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 13-16, tis-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär