Meny

Starta eller förändra livsmedelsföretag

För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minst två veckor innan öppnandet. Det gäller även vid förändring av verksamheten.

Glöm inte att registrera ditt livsmedelsföretag -Sanktionsavgift enlig livsmedelslagen gäller från 2019. 

Sedan 1 januari har det införts sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen. Sanktionsavgift döms ut när exempelvis ett företag startar en verksamhet utan att ha anmält det till kommunen eller vid ägarbyten inom en verksamhet som inte anmäls. Det är lätt att missa att anmäla sin verksamhet och en sanktionsavgift kan bli dyr.

Införandet om sanktionsavgifter har beslutats av riksdagen och regeringen. De nya reglerna gäller för såväl privata som offentliga aktörer.

Viktigt med rätt registrering 

Alla verksamheter som bedriver livsmedelshantering ska vara registrerade. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.

Registrera dig i god tid.

Om du ska starta ny verksamhet eller förändra en redan existerande ska du fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning”, nytt fönster

För vattenverk eller annan distribution av dricksvatten fyller du i en särskild blankett. Mer information om detta hittar du under Dricksvatten - registrering av egen brunn.

Uppgifter som behövs för registrering av livsmedelsverksamhet:

 • Livsmedelsföretagarens namn och adress.
 • Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
 • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
 • En beskrivning av verksamheten och företagets storlek.

Att tänka på vid registrering

 • Skicka in registreringsblanketten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minst två veckor innan verksamheten startar/byter ägare eller inför andra ändringar.
 • Du som innehavare är ansvarig för att verksamheten uppfyller alla lagkrav (länk till Livsmedelsverket), nytt fönster. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör ingen förhandsgranskning av anläggningen.
 • I samband med registreringen betalar du som företagare en registreringsavgift som är 1 300 kr och motsvarar 1 timmes handläggningstid och en årlig kontrollavgift som fastställs vid första kontrollbesöket.Tänk på att hela summan av den årliga kontrollavgiften ska betalas, oavsett vilken tidpunkt på året som företaget registreras.
 • Anmälan vid registreringen ska vara undertecknad av en juridisk person.

Kom ihåg att fylla i alla uppgifter som står på blanketten. Det gör att vi kan handlägga din registrering snabbare.

När du startar

Redan första dagen ska:

 • din anläggning vara registrerad hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller även vid ägarbyten.
 • du har rutiner för din verksamhet. 
 • lokalen ska vara anpassad till verksamheten.
 • du som företagare känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet.

Mer information

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, nytt fönster 

Avgifter för livsmedelsföretag i Nyköpings kommun, nytt fönster

Livsmedelsverket om regler och lagar, nytt fönster

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning,pdf, nytt fönster

Information in English - Step by step to a safe food business, nytt fönster

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

Avvikande öppettider: Onsdag den 23 oktober 2019, stängt på grund av utbildning.

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter