Meny

Mobil livsmedelsverksamhet

Mobil livsmedelsverksamhet så som foodtruck eller matvagn, är en verksamhet som åker runt bland olika platser i kommunen och i Sverige och serverar livsmedel. Driver du en sådan behöver du registrera den. 

Om du är stationerad i Nyköping, det vill säga att du förbereder livsmedel och har bilen parkerad här behöver du registrera den i Nyköping. När registreringen är godkänd får du åka till andra städer och servera livsmedel. Du får även servera mat i andra EU-länder.

Sälja livsmedel på allmän plats

Om du vill använda allmän offentlig platsmark som gator, torg och parker i Nyköping för att ställa upp din mobila verksamhet kan du kontakta Nyköpings kommuns handläggare för markupplåtelser på Tekniska divisionen på telefonnummer 0155-24 88 00, eller skriv till tekniska.divisionen@nykoping.se.

Mer information om att nyttja offentlig plats hittar du på tekniska divisionens sida om du trycker här.

Viktigt att tänka på att om du står i en annan kommun kan även livsmedelsinspektörer från andra kommuner får kontrollera din verksamhet om de önskar. Du kan även behöva söka tillstånd om att få stå på olika platser i kommunerna som, exempelvis torg. Hör av dig till den kommun du tänker stå i.

Livsmedel i lokal

Om du förbereder livsmedel i en lokal behöver du nämna det i din ansökan till Livsmedelsenheten. Det gäller även om du ska förbereda livsmedel hemma. så att vi även kan kontrollera hemmet.

Speciella regler finns för mobila verksamheter i lagstiftningen. Du kan läsa mer om mobila verksamheter på Livsmedelsverkets webbplats.

Tips

Tips för dig som ska starta en foodtruck: 

  • Vattnet som du använder till din foodtruck ska vara dricksvattenkvalitet från en registrerad vattenanläggning. Det kan vara hemma hos dig om du har kommunalt vatten. Om du har en egen brunn och tar vatten därifrån måste du registrera det hos Livsmedelsenheten.
  • Tankar och dunkar som du förvarar vatten i måste vara hygieniska och rengöras.
  • Det är bra om du har tillgång till varmt vatten så att du kan diska din utrustning och kunna tvätta händerna ordentligt. Att kunna tvätta händerna är nödvändigt, även om du använder skyddshandskar.
  • Köket i fordonet ska vara lätt att rengöra och livsmedel ska förvaras på ett säkert sätt.
  • Fordonet ska vara utformad på ett sådant sätt att skadedjur inte kan ta sig in i food trucken. Se till att det inte finns några hål eller springor så att skadedjur inte kan ta sig in när fordonet är parkerad.
  • Du behöver hantera ditt avfall på ett bra sätt. Se till att det finns soptunnor där du står för att minska nedskräpning. Avfall som du får från din livsmedelsproduktion är inte lämpligt att förvara i fordonet under natten. Soporna drar till sig skadedjur och bakterier kan växa och sprida sig i fordonet där livsmedel hanteras. Vatten från disk och handtvätt behöver du samla upp och tömma i ett godkänt avlopp.

Mer information

Här har vi tagit fram ett informationsblad om vad som är bra att tänka på när du driver en mobil verksamhet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

 

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Anmälan om provsmakning av alkohol Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Ansökan om tillstånd vid pausservering Avfall för anläggningsändamål - anmälan Bassängbad - anmälan Bassängbad - anmälan om avvikelse Brandfarlig vara - ansökan om hantering Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering C-anmälan för miljöfarlig verksamhet Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare Explosiv vara - ansökan om hantering Fyrverkerier - ansökan om tillstånd Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Hygienisk behandling - anmälan Inköp av restaurangrörelse Klagomål miljö - svarsblankett Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan Muddermassor - anmälan om uppläggning Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration för massor som ska transporteras Serveringsansvarig personal - anmälan Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Solarieverksamhet - anmälan Spritdryck - anmälan om kryddning Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan Vägvisning - ansökan