Meny

Import och export av livsmedel

Import och export är när du tar in eller säljer livsmedel till ett land utanför EU. Det finns olika regler beroende på land och livsmedel. Till exempel om du vill importera saffran från Iran eller amerikanskt godis från USA.

Import och införsel

Det finns två sätt att ta in livsmedel från ett annat land. Det ena är införsel, det är när livsmedlet tas in från ett EU land. Det andra är import, det är när livsmedel tas in från ett land utanför EU som exempelvis USA, eller Kina.

Det finns olika regler och tillvägagångssätt beroende på vilket livsmedel du vill importera. Reglerna finns för att skydda EUs medborgare från att bli lurade och sjuka.

Export och utförsel

Lika så som att ta in livsmedel finns det regler för export och utförsel.
Utförsel är när du säljer livsmedel till medlemsstater i EU, och export när du säljer till andra länder utanför EU.

Om du vill exportera livsmedel behöver du ett exportintyg. Livsmedelenheten kan hjälpa dig med att utfärda ett exportintyg om du vill exportera livsmedel.

Nedan finns länkar till Livsmedelsverkets webbplats som förklarar mer om import, export samt handel inom EU. 

Import av ekologiska livsmedel

Brexit- handel med storbritanien

Planera din importsatsning med Importguiden

Import, export samt handel inom EU

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Anmälan om provsmakning av alkohol Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Ansökan om tillstånd vid pausservering Avfall för anläggningsändamål - anmälan Bassängbad - anmälan Bassängbad - anmälan om avvikelse Brandfarlig vara - ansökan om hantering Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering C-anmälan för miljöfarlig verksamhet Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare Explosiv vara - ansökan om hantering Fyrverkerier - ansökan om tillstånd Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Hygienisk behandling - anmälan Inköp av restaurangrörelse Klagomål miljö - svarsblankett Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan Muddermassor - anmälan om uppläggning Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration för massor som ska transporteras Serveringsansvarig personal - anmälan Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Solarieverksamhet - anmälan Spritdryck - anmälan om kryddning Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan Vägvisning - ansökan