Meny

Egenkontroll

Du som verksamhetsutövare måste se till att du och din personal har tillräcklig kunskap om livsmedelsäkerhet och rutiner, för att säkerställa att din verksamhet uppfyller alla krav som ställs. Det handlar främst om att ha en bra egenkontroll. 

Eftersom alla livsmedelsverksamheter är olika och har olika förutsättningar finns det inga krav på hur en egenkontroll ska se ut. Det finns nationella branschriktlinjer som branschorganisationer har tagit fram i samråd med Livsmedelsverket.

Med riktlinjerna kan du få hjälp att strukturera din egenkontroll. Det finns olika riktlinjer för olika branscher så som restaurang, kafé, butik och omsorg.

Det är helt upp till dig som verksamhetsutövare att följa dessa riktlinjer,  till skillnad från lagar och förordningar som du måste följa.

Skapa egna kontrollrutiner

Du behöver ha rutiner för grundförutsättningarna - de allmänna hygienkraven som att tvätta händerna, städa och att livsmedel förvaras i rätt temperatur.

I dina rutiner som du skapar, ska du ange hur ofta du ska göra din egenkontroll och vad du ska kontrollera. Tanken är att du ska kunna hitta egna avvikelser i verksamheten.

Exempel på rutiner som kan behövas i din verksamhet:

  • Kontrollera kylarna och temperatur.
  • Om kylen är för varm för livsmedlet en längre tid, vad gör ni då?
  • Vilka kemikalier ska användas för städning?
  • Hur ska livsmedel förvaras?
  • Hur tar ni emot vid leverans?
  • Hur kyler ni ner livsmedel?
  • Om någon är sjuk, vad gör ni då?

Alla rutiner måste inte vara nedskrivna men all berörd personal ska kunna rutinerna.

Vid rutiner för kritiska moment, det vill säga ett moment där det är lätt att något ska gå fel, är det alltid bra ha rutinen nedskriven. Till exempel vid rutin för nedkylning av livsmedel är det bra om rutinen förklarar hur lång tid nedkylningen får ta och vilken temperatur livsmedlet har. Det är även bra att göra stickkontroller och dokumentera tiden tillsammans med temperaturerna i jämna mellanrum.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur du kan skapa egenkontroll.

 

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Anmälan om provsmakning av alkohol Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Ansökan om tillstånd vid pausservering Avfall för anläggningsändamål - anmälan Bassängbad - anmälan Bassängbad - anmälan om avvikelse Brandfarlig vara - ansökan om hantering Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering C-anmälan för miljöfarlig verksamhet Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare Explosiv vara - ansökan om hantering Fyrverkerier - ansökan om tillstånd Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Hygienisk behandling - anmälan Inköp av restaurangrörelse Klagomål miljö - svarsblankett Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan Muddermassor - anmälan om uppläggning Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration för massor som ska transporteras Serveringsansvarig personal - anmälan Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Solarieverksamhet - anmälan Spritdryck - anmälan om kryddning Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan Vägvisning - ansökan