Dricksvatten

Här hittar du information om vad som gäller kring registrering av en egen vattenanläggning eller brunn.

Vatten som används för beredning av livsmedel eller till matlagning och dryck, är dricksvatten. Vatten som används i ett livsmedelsproducerande företag vid tillverkning eller hantering av livsmedel är också dricksvatten.

I Nyköpings kommun får de flesta sitt dricksvatten från ett kommunalt vattenverk men det finns också små privata registrerade vattenanläggningar och de med egna brunnar.

När behöver en privat vattenanläggning eller en egen brunn vara registrerad?

En vattenanläggning behöver vara registrerad om verket:

 • i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller
 • försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten, eller
 • tillhandahåller sitt dricksvatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet, eller
 • producerar vatten som används i en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, till exempel om du hyr ut bostäder till fler än 2 hushåll eller kan ta emot fler än 8 gäster.

Känner du dig osäker på om du ska registrera din vattenanläggning är du välkommen att kontakta Livsmedelsenheten. 

Använder du vattnet från egen brunn endast för privat bruk behöver du inte registrera brunnen. Du ansvarar själv för att kvaliteten är bra. Läs om egen brunn här.

Registrering av vattenanläggning

För att anmäla om registrering av vattenanläggning fyller du i blanketten "Anmälan om registrering av vattenverk eller distributionsanläggning för dricksvatten", nytt fönster. Fyll i blanketten, skriv ut och signera. Skicka sedan din anmälan via e-post, post eller lämna in den i receptionen i Stadhuset. Adressuppgifter finns längre ner på denna sida.

Vad är ditt ansvar som verksamhetsutövare?

1. Registrering: Du som driver en vattenanläggning har ansvar för att anläggningen är registrerad hos kommunen. Anmälan om registrering ska skickas till kontrollmyndigheten. Livsmedelsenheten är ansvarig kontrollmyndighet för dricksvatten i Nyköpings kommun

 2. Faroanalys: Du som driver en vattenanläggning har ansvar för att göra en faroanalys för sin anläggning. I faroanalysen ska verksamhetsutövaren identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras, så att vattnet ska vara säkert.

3. Dricksvattenkvalitét: Du som driver en vattenanläggning har ansvar för att kvalitén på vattnet är god. Om du är ansvarig för distributionsnätet, ska kvalitén vara bra fram till den punkt där vattnet kommer in i huset. För att säkerställa kvalitén i vattnet behöver du ta fram lämpliga rutiner och följa upp dem, vidta tillräckliga och lämpliga åtgärder, och följa upp ditt undersökningsprogram för provtagningar.

4. Provtagningar: Det är viktigt att du kontrollerar vattenkvalitén regelbundet. Du gör mikrobiologiska och kemiska provtagningar på vattnet enligt ett undersökningsprogram. Vattenprov ska göras hos ett ackrediterat labb. Ta kontakt med labbet och beställ de vattenprov som anges i ditt undersökningsprogram. Alla dina prov måste analyseras och bedömas enligt förskrifterna LIVSFS 2001:30. Be labbet att du får instruktioner om hur du tar provet. Vid beställning av vattenprover kan du också begära att labbet kontaktar Livsmedelsenheten om provresultatet är otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Alla provresultat ska kunna visas upp för våra inspektörer vid våra kontroller. 

5. Informera dina konsumenter om dricksvattenkvalitét: Dina konsumenter har rätt till att få information om dricksvattenkvalitét. Resultat av normala undersökningar på vattnet och vissa kemiska parametrar måste vara tillgängliga för era konsumenter.

Det är viktigt att du har kontakt med Livsmedelsenheten när:

 • Betydande ändringar sker i din verksamhet.
 • Nya ändringar sker i området där vattenanläggningen ligger.
 • Du får ett provresultat som visar att vattnet är otjänligt eller tjänligt med anmärkning.
 • Dricksvattenkvalitén ändras mycket mellan provtagningar.
 • Du har problem som påverkar eller du misstänker att det kan påverka dricksvattenkvalitén.
 • Du får klagomål på dricksvattenkvalitét från era konsumenter.
 • Du kommer att lägga ner vattenanläggningen.

Tveka inte att ta kontakt med oss när du har frågor eller synpunkter!

Anmälan om registrering av vattenverk eller mindre distributionsanläggning för dricksvatten, nytt fönster 

Exempel på egenkontroll med faraoanalys, pdf, nytt fönster

Livsmedelsenhetens avgifter

Livsmedelsverkets hemsida, nytt fönster 

 

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

Avvikande öppettider: Onsdag den 15:e maj 2019, stängt på grund av utbildning.

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter